Že v začetku so se odločili, da bodo usmerjeni predvsem v izvoz (delež prodaje na tujih trgih znaša 75 odstotkov), kar jim je, kot pravi direktor Matjaž Štefan, »omogočilo hitrejšo rast od konkurence, ki deluje le na lokalnih trgih«.

Zaradi potreb trga širijo poslovanje

V Alpodu so se na začetku osredotočali predvsem na kupovanje talnih oblog od evropskih proizvajalcev, ki so jih nato prodajali na naših trgih. Pozneje so izdelke postopoma začeli uvažati tudi iz Azije in Južne Amerike, kjer so poiskali ustrezne dobavitelje. S svojo zaščiteno blagovno znamko Floorexperts so začeli prodajo evropskih izdelkov tudi na trgih zunaj Evrope. Ker so trendi na trgu vse bolj specifični in zahtevni, so se zdaj odločili še za tretji steber poslovanja, in sicer za uvoz polizdelkov, ki jih dokončajo sami glede na želje kupcev oziroma investitorjev. To jim bo po direktorjevih besedah omogočilo nadaljnji razvoj. Pred trinajstimi leti so na Hrvaškem odprli svoje prvo podjetje v tujini, dve leti pozneje v Srbiji, potem pa še na Slovaškem in Češkem. Danes imajo štiri hčerinska podjetja. V Alpodu je zaposlenih več kot sto ljudi, od katerih jih polovica dela v Sloveniji. V prihajajočem letu načrtujejo novo podružnico v zahodni Evropi (Nemčija ali Italija), saj je, kot pravi direktor Štefan, »ta trg najbolj primeren in zanesljiv za nadaljnji razvoj«. S svojimi podjetji v tujini že zdaj oskrbujejo dobršen del jugovzhodne Evrope. Partnerje imajo na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Cipru, v Srbiji, Bolgariji, Italiji, BiH, Črni gori, Severni Makedoniji, na Kosovu in v Albaniji.

Biti boljši je osnovno

Po besedah direktorja Štefana uspeh dosežeš takrat, ko v fokus postaviš kupca. »Biti boljši je osnovno,« pravi. Biti boljši je vodilo tudi pri vpetosti Alpoda v okolje in njegovem odnosu do družbene odgovornosti. Podjetje tako že vrsto let podpira številne organizacije in društva v lokalnem okolju. Direktor sklene: »Če si na podeželju, se temu ne moreš izogniti, in prav je tako!« db