Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, imenovan tudi kulturni evro, za katerega si je prizadeval kulturni minister Zoran Poznič, prinaša 122,6 milijona evrov. Zakon bo sprejet predvidoma v začetku leta 2020, sredstva, ki naj bi progresivno naraščala, pa bodo porabljena v letih od 2021 do 2027.

Denar za enakomernejši razvoj

V načrtu je, da bi bilo leta 2021 na voljo 9,1 milijona evrov, leta 2026 pa 22,85 milijona evrov, nato bi se sredstva leta 2027 znižala na 11,35 milijona evrov. »To ni zakon s figo v žepu. Gre za resen napor, da je treba za zadeve skrbeti na novi, višji in boljši ravni,« je danes spomnil kulturni minister. Zadovoljen je izrazil zaupanje v enakomernejši razvoj tudi na kulturnem področju, šlo bo namreč predvsem za investicijska in razvojna vlaganja, ki jih je bilo vse od leta 2009 v kulturi manj kot prej. Kam bodo šla sredstva najprej, je »seveda stvar prioritet«, ki jih bo treba še detektirati, odgovarja Poznič. Da bi zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva iz predlaganega zakona namenjena za določene nujne programe.

Od spomenikov do bibliobusov

S kulturnega ministrstva poročajo predvsem o sanaciji najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, o ureditvi prostorskih pogojev in nakupu opreme za kulturne javne zavode pa o sofinanciranju nakupa in obnov bibliobusov, ohranjanju in obnovi slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizaciji kulturne dediščine. Omenjajo tudi podporo rabi slovenščine v digitalnem okolju, podporo pri zagotavljanju prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture in mladinske kulturne dejavnosti, v mislih pa imajo tudi odkupe predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Kulturni proračun bo naslednje leto znašal okoli 196 milijonov evrov, predvideva minister, kar je okoli 3 milijone več od aktualnega. Še vedno pa ne zagotavlja 200 milijonov evrov, k čemur se je zavezala stranka SD.