Svetniki občine Vodice so na svoji prvi popočitniški seji na začetku meseca soglasno podprli odločitev, da občina v sklopu evropskega tedna mobilnosti izvede preventivni protestni shod, s katerim bodo pristojne institucije in medije opozorili na nevzdržne razmere na Kamniški cesti in zahtevali čimprejšnjo gradnjo obvoznice Vodice. Že četrti opozorilni shod pešcev bo v četrtek ob 16.30. Udeleženci se bodo zbrali na Kopitarjevem trgu in se v organiziranih skupinah sprehodili po pločnikih čez prehode za pešce na Kamniški cesti v Vodicah.

S shodom pešcev bodo od pristojnih državnih institucij zahtevali takojšnji začetek gradnje obvoznice Vodice in izboljšanje prometne varnosti. Zato so, poudarjajo na občini, na novinarsko konferenco, ki bo uro pred shodom v tamkajšnjem kulturnem domu, povabili tudi predsednika vlade, predstavnike pristojnih ministrstev, Družbe RS za infrastrukturo, Družbe za avtoceste RS, Agencije RS za okolje, agencije za varnost prometa in sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vodice. Če jih ne bodo slišali in uslišali njihovih zahtev, bodo na občini v naslednjih mesecih izvedli nove protestne shode občanov, so jasni tudi vodiški župan Aco Franc Šuštar, občinski svetnik in ustanovitelj civilne iniciative Branko Bogovič, ravnatelj šole Jure Grilc in ravnateljica vrtca Hedvika Rosulnik.

Prometne razmere se slabšajo

Na seji občinskega sveta so ob obravnavi projekta obvozne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Žeje–Vodice, svetniki med drugim ugotavljali, da se občina že predolgo sama spopada s problematiko velikega števila dnevnih migracij in prekomerno prometno obremenitvijo cest v občini. Prve aktivnosti za gradnjo obvoznice so namreč začeli že leta 1998, vendar obvoznice kljub obljubam letos ne bodo začeli graditi in to kljub temu, da se je promet močno povečal. Po javno dostopnih podatkih števcev prometa skozi Vodice dnevno pelje približno 10.000 osebnih vozil in približno 1700 težkih tovornih vozil. Na podlagi izvedenih prometnih študij je bilo pred dvema letoma dogovorjeno, da se obvoznico prioritetno umesti v državni proračun, občini pa zagotovljeno, da bodo v letu 2018 pripravljene pravne podlage in pridobljena vsa potrebna dokumentacija za začetek gradnje še v tem letu, izpostavljajo na občini Vodice. A kot pravijo, naj bi se znova zapletlo pri pridobivanju dovoljenj oziroma soglasij h gradbenemu dovoljenju (presoja vplivov na okolje), čeprav so bila vsa dovoljenja in soglasja pridobljena že leta 2011 in je projekt za gradbeno dovoljenje že izdelan. »Zaradi neaktivnosti države pri gradnji ceste so soglasja in dovoljenja potekla, v prostoru pa se poleg povečanega prometa skozi naselje ni spremenilo nič,« so ogorčeni na občini Vodice.