Občina Vodice in civilna iniciativa za gradnjo vodiške obvoznice zaradi neizpolnjenih obljub države, da bo obvoznica Vodice končana v tem letu, v torek, 5. novembra, pozivata občane na že peti protestni shod za njeno graditev. Zbrali se bodo ob 16. uri pred kulturnim domom in se pol ure organizirano sprehajali po pločnikih in prehodih za pešce na prometno najbolj obremenjeni Kamniški cesti skozi Vodice, ki jo po javno dostopnih podatkih števcev prometa prepelje približno 10.000 osebnih in približno 1700 težkih tovornih vozil na dan.

»Občani Vodic imamo dovolj nevarnosti za naše otroke, ki hodijo po cesti v šolo, hrupa, 24-urnega tovornega prometa, ogromno prometa in uničevanja hiš ob cesti,« so zapisali v vabilo. S shodom, na katerem pričakujejo okrog 300 občanov in drugih podpornikov, od pristojnih državnih institucij znova zahtevajo izpolnitev pred dvema letoma dane obljube prometnega ministra Petra Gašperiča, da se bo obvoznica začela graditi v tem letu oziroma bo končana najkasneje v naslednjem letu.

Vsak mesec nov protestni shod

Ob podpori občinskega sveta in župana Aca Franca Šuštarja občina in občani pristojne državne institucije hkrati »urgentno javno pozivamo, da izdajo prehodno soglasje, da ponovna presoja vplivov na okolje ni potrebna, in nemudoma pridobijo gradbeno dovoljenje in začnejo graditi obvoznico Vodice,« so poudarili na občini. V nasprotnem primeru bodo v skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta v prihodnjih mesecih vse do izdaje gradbenega dovoljenja še naprej izvajali vsakomesečne protestne shode z enako zahtevo – da se takoj začne gradnja obvoznice.

Kot še pravijo na občini, so bili nedavno neuradno seznanjeni, da je agencija za okolje pridobila vsa manjkajoča soglasja, ki omogočajo pridobitev gradbenega dovoljenja na osnovi obstoječe presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja. Zato nestrpno čakajo na uradno odločitev agencije, da se lahko projekti za gradbeno dovoljenje vložijo v letu 2019 in gradbeno dovoljenje pridobi v prvi polovici leta 2020, poudarjajo na občini. Ob tem pojasnjujejo, da so vsa zemljišča za gradnjo obvoznice pridobljena, da je izdelana projektna dokumentacija in projekt za gradbeno dovoljenje ter v državnem proračunu zagotovljena sredstva za gradnjo.

Manjka le okoljevarstveno soglasje

Problem je le soglasje agencije za okolje, ki je leta 2011 to soglasje že izdala, a je zaradi neaktivnosti državnih institucij poteklo. »Na občini Vodice smo prepričani, da ni potrebe po ponovni pridobitvi okoljevarstvenega soglasja, ker v prostoru ni novih in drugačnih dejstev, razen povečanega prometa skozi naselje Vodice!« poudarjajo na občini. Ker po skorajšnjem odprtju manjkajočega dela mengeške obvoznice pričakujejo še dodatno povečanje prometa na preobremenjeni cesti skozi Vodice, je po njihovem mnenju še toliko bolj pomembno, da se takoj začne tudi gradnja vodiške obvoznice.