Prav to ponuja Zavod Pospešek, ki organizira »srečanja ob kavi« s strokovnjaki z različnih področij, ki jih mladi želijo bolje spoznati. Tako se bolje spoznavajo z želeno smerjo izobrazbe oziroma zaposlitve, za katero se bodo kasneje odločili.

Kako so sanjski poklici videti v praksi

Zavod Pospešek na papirju obstaja le nekaj dni, a zgodba se je v mislih mladega Primorca, študenta fizike Davida Florjančiča, začela razvijati že mnogo prej. Povod zanjo je bilo njegovo prostovoljno delo v Zvezi prijateljev mladine Moste – Polje, kjer ponuja učno pomoč otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Tam se je prvič zavedel, kako malo časa je posvečenega mladim, ki ga resnično potrebujejo, in hkrati kako malo stika imajo dijaki s svetom, v katerega bodo vstopili štiri leta kasneje. »Delal sem tudi že z mladimi, ki so bili trdno prepričani, kaj bodo študirali, čeprav niso niti vedeli, kaj to za njih pomeni. Poznavanje izbrane smeri je ključno vplivalo na njihovo odločitev,« pravi Florjančič.

Prepričan je, da mladi imajo interes, a pogosto ne vedo, kam se usmeriti in na koga obrniti, da bi bolje spoznali, kako so njihovi sanjski poklici videti v praksi. In to je tisto, kar jim omogočajo v okviru zavoda. Trenutno imajo središča v Kranju, Ljubljani in Kopru, a Florjančič cilja višje – odkrivanje kariernih priložnosti namerava zagotoviti vsem mladim, ki si tega želijo, in doseči prav vsak konec Slovenije. Želi, da bi priložnosti za mlade iskali tisti mladi, ki izkušnjo s poslovnim svetom že imajo in znajo svetovati tudi sami. Zato tudi stike s podjetji in fakultetami navezujejo izključno mladi, ki so se že soočili s kariernimi izzivi in zdaj izkušnje delijo z drugimi. Želi spodbuditi tudi razprave med mladimi in o mladih – o tistem, v kar verjamejo, s čimer se soočajo, in kako trenutno situacijo v podjetnem in širšem svetu vidijo oni. Hoče jih vključiti v aktivne problematike in jim pokazati, da tudi njihov glas šteje.

Edinstvene priložnosti, ki odpirajo vrata

Florjančičeva želja je mlade izpostaviti tudi v medijih, saj bi jih lahko prepoznala in kontaktirala tudi podjetja sama. Tako bi skupaj ustvarili krožno gibanje in stalno povezanost mladih, univerz ter kasnejših zaposlovalcev. Vzpostavljanje odnosa, medsebojno poznavanje in zavedanje potreb obeh strani, med delodajalcem in mladimi, naj bi bilo v korist obojim. Zanimanje podjetij se kaže že s sodelovanjem in vključevanjem prvih podjetij, ki so se pobudi pridružila, čeprav Zavod Pospešek še ni uradno obstajal. Sodelovanje je sprva temeljilo zgolj na želji po spodbujanju neformalnega izobraževanja in karierne orientacije med mladimi.

Zadovoljstvo mladih je tisto, pravi Florjančič, kar ga žene naprej. »Vsaka podobna priložnost je zelo dragocena, saj prav skozi takšne dogodke pridobivamo izkušnje in poznanstva, ki nam v življenju odpirajo vrata. Prav tako bodo koristni vsi nasveti in pogovori, ki sem jih imela s strokovnjaki, saj bom tako tudi sama bolje vedela, za katero karierno pot znotraj svoje stroke naj se odločim,« o svoji izkušnji pove 19-letna Jerneja Koren, ki se je že odločila za študij biokemije.

Osvetliti različne poti

Posamezniki, še posebno tisti, ki se ne morejo ali ne znajo odločiti, bodo težko ustvarjalci sprememb, a Florjančič trdi, da mladi ne potrebujejo veliko. So zagnani in odločni, on pa jim le osvetli različne poti za naprej. Odločitev, po kateri bodo šli dalje, je navsezadnje samo njihova. To prizna tudi Anže Šebenik, ki se je po zaslugi Zavoda Pospešek spoznal s kriminalistom, načrtuje pa tudi kavo z detektivom in priznanim strokovnjakom s področja forenzike. S sodelovanjem sem preko zavoda pridobil možnost dodatne in predvsem boljše predstave o želenem poklicu, pa tudi kako po poti izobraževanja v prihodnosti priti do zaposlitve na tem področju, pravi. »Najpomembnejše, kar sem odnesel od sodelovanja, je okvirni načrt za bližnjo prihodnost, saj se mi zdi, da je le tako lahko človek ustrezno predan svojim ciljem,« meni Šebenik.

Hana Bujanović Kokot