Energetsko pogodbeništvo temelji na ideji prenove obstoječega ogrevalnega sistema s financiranjem iz prihodnjih prihrankov energije, ki se zagotovijo z inovativnimi energetsko učinkovitimi rešitvami.

Partnerstvo med porabnikom in izvajalcem

Gre za partnerstvo med izbranim porabnikom in v tem primeru družbo Butan plin kot izvajalcem energetskih storitev. To pomeni, da Butan plin predstavlja investitorja, ki glede na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi bolj učinkovit in varčen sistem ogrevanja. Manjša poraba energije pomeni večje prihranke, ki se sprva v večji meri uporabijo za povračilo investicije. Po dogovorjenem pogodbenem obdobju, ko je investicija v celoti izplačana, pa vsi doseženi prihranki pripadajo naročniku storitve.

Kdaj in za koga je energetsko pogodbeništvo zanimivo? Če imate zastarelo kotlovnico, če sredstev za novo investicijo nimate na voljo oziroma jih želite usmeriti drugam, če želite učinkovito rešitev na ključ ali če želite energetske prihranke. Zakaj energetsko pogodbeništvo? Obnovitev/posodobitev obstoječega energetskega sistema brez lastne investicije, svetovanje in načrtovanje optimalne energetske rešitve, takojšen odziv servisne službe v primeru okvare energetskega sistema, dolgoročni prihranki pri stroških za ogrevanje in pripravo tople vode, po izteku pogodbe oprema preide v vašo last.

Številni zadovoljni partnerji

Butan plin ima na področju energetskega pogodbeništva bogate izkušnje in se ponaša s številnimi zadovoljnimi partnerji. Med njimi je tudi podjetje Alpina, ki se je zaradi dotrajanosti ogrevalnega sistema in želje po znižanju stroškov ogrevanja odločilo za temeljito prenovo kotlovnice. Za celo podjetje je bil izveden preklop ogrevanja na nove kotle na plin, s čimer se uresničujejo njihova pričakovanja po sodobnem, varčnem in okolju prijaznem načinu ogrevanja. Zamenjava zastarele kotlovnice s sodobnim načinom ogrevanja je odpravila tudi velik dejavnik tveganja. Resnejši izpad ogrevanja sredi kurilne sezone bi namreč pomenil ustavitev proizvodnje in s tem veliko škodo.

»Projekt oskrbe in prenove sistema priprave tople vode ter regulacije ogrevanja smo skupaj z družbo Butan plin zasnovali na principu poplačila investicije iz tekočih prihrankov brez lastnega vložka. Del prihrankov je namenjen za poplačilo investicije, del pa ga namenimo za redno poslovanje. Po pretečenem pogodbenem obdobju kurilnica preide v našo last,« je dejal Marko Kavčič, vodja oddelka tehničnopodporne službe v Alpini.