Sto najhitreje rastočih podjetij je ustvarilo približno četrtino vseh novih delovnih mest v regiji. Tudi rast prodaje stoterice je bila v lanskem letu visoko nad regijskim povprečjem, ki je znašalo 28 odstotkov, medtem ko se uspešnost najboljših sto hitro rastočih še posebno izrazito kaže v rasti dodane vrednosti, ki je povprečje regije, ki je znašalo 33 odstotkov, preskočila za skoraj 230 odstotkov.

Dvakrat več novih delovnih mest

Kako so regijska hitrorastoča podjetja v zadnji petletki kadrovala v primerjavi z regijskim gospodarstvom? Stoterica najhitreje rastočih podjetij (na seznamu so samo podjetja z najmanj petnajstimi zaposlenimi) je v minulem petletnem obdobju ustvarila 5524 novih delovnih mest. To predstavlja 202-odstotno rast, regijsko gospodarstvo pa je zaznalo 16-odstotno rast delovnih mest.

Najhitreje rastoča podjetja so poskrbela tudi za dinamično rast prodaje, saj so jo povečala za 216 odstotkov v primerjavi z regijskim gospodarstvom, kjer je dosegla 28 odstotkov. Prav tako razveseljujoča je rast dodane vrednosti, ki jo je sto najhitreje rastočih podjetij povečalo za 260 odstotkov, regijsko gospodarstvo pa za 28 odstotkov.

Ljubljana še drži primat

Na seznamu stotih najhitreje rastočih v regiji tako kot v preteklih letih prevladujejo podjetja s sedežem v Ljubljani, ki jih je več kot polovica, nekoliko manj kot lani. Več kot samo dve hitro rastoči podjetji z lestvice najboljših sto najdemo še v Grosupljem, Kamniku, Domžalah, Medvodah, Ivančni Gorici, Trzinu, na Vrhniki in v Logatcu, kar vendarle kaže nekoliko večjo regijsko razpršenost kot v lanski lestvici. Med prvo deseterico je pet podjetij iz Ljubljane, na vrhu pa so Milšped iz Trzina ter Aparati in CBE iz Ljubljane. Na seznamu stotih najhitreje rastočih sta še vedno trdno pozicionirani osrednjeslovenska regijska gazela Don Don leta 2017 in RLS merilna tehnika, ki je bila regijska in zlata gazela leta 2015, leto kasneje pa regijska in bronasta gazela.