Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in organizacije proizvajalcev, v okviru posameznega sklopa pa je razpisanih do milijon evrov za skupine proizvajalcev in do 732.000 evrov za organizacije proizvajalcev.

Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo po navedbah ministrstva prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi.

Z razpisom namreč podpirajo spodbujanje skupnega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitev skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dvig kakovosti proizvodov, skupno trženje in promocijo ter povečanje stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani ministrstva predhodno prejele priznanje oz. status skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje. Priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ki bo uspešna na javnem razpisu, bo za svoje začetno delovanje lahko prejela podporo za največ prvih pet koledarskih let od datuma priznanja.