Kot so za STA pojasnili na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, je drugostopenjsko sodišče sodbo razveljavilo in jo v novo sojenje pred popolnoma spremenjenim senatom vrnilo okrožnemu sodišču. Da se Vodušku obeta razveljavitev sodbe, je bilo jasno že iz julijske pritožbene obravnave na Višjem sodišču v Mariboru, ko je predsednica senata Leonida Jerman povedala, da je senat ugotovil bistvene kršitve postopka na prvi stopnji.

Konkretnih kršitev takrat ni navedla, verjetno pa gre za nedovoljene dokaze oziroma že samo predhodno odrejanje prikritih preiskovalnih ukrepov zoper Voduška, ne da bi bili pri tem izpolnjeni zakonski in ustavni pogoji.

Na vse to sta opozarjali tudi njegovi zagovornici Kati Mininčič in Anita Peček. Prva je menila, da do sojenja sploh ne bi smelo priti, saj bi sodišče že prej moralo ugotoviti protipravnost ravnanja v preiskavi, ki je vključevalo tajno prisluškovanje in tajne policijske sodelavce, za odreditev tega pa s strani preiskovalnega sodnika naj ne bi bilo zadostnih pogojev.

Pečkova pa je povedala, da je senat že sam po obravnavi gradiva ugotovil, da sodba ni zakonita in so bile kršene določbe postopka. Od višjega sodišča je zato pričakovala najmanj to, da bo zadeva šla ponovno na prvo stopnjo in k drugemu sodniku, ni pa obramba uspela s predlogom za oprostilno sodbo.

S pomisleki se je na naroku strinjala tudi višja tožilka Tatjana Kozelj, ki je dejala, da končno odločitev prepušča sodišču. Na mariborskem tožilstvu so danes za STA pojasnili, da so tudi sami v tej zadevi predlagali, da se prvostopenjska sodba zaradi ugotovljenih bistvenih kršitev določb kazenskega postopka razveljavi in se zadeva vrne v ponovno odločanje. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je Vodušku lani ob izreku zaporne kazni za leto dni prepovedalo opravljanje novinarskega poklica.

Dolgoletni novinar naj bi spomladi in poleti leta 2012 skupaj s Stanislavom Gabercem za to, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, prek direktorja podjetja Rhydcon Vinka Stiplovška poskušal s pridobljenimi obremenilnimi dokumenti izsiljevati takratnega direktorja Uniorja Gorazda Korošca. V zameno, da ne objavi obremenjujočih dokumentov - ti so sicer po podanih samoovadbah kasneje privedli do obsodb in pogojnih zapornih kazni za Korošca in Stiplovška -, je Vodušek po mnenju prvostopenjskega sodišča zahteval protipravno premoženjsko korist.

Do "poslovnega sodelovanja" pa ni prišlo in s tem tudi ne do dokončanja kaznivega dejanja, saj so Korošec, Stiplovšek in odvetnik Jožko Gregorovič Voduška naznanili tožilstvu. Po vključitvi tajnega policijskega delavca ga je policija aretirala ob prejemu dela dogovorjenega denarja 12. julija 2012 na Trojanah.

Vodušek je ves čas vztrajal pri nedolžnosti in trdil, da je šlo za politični obračun ter napad na novinarstvo, zato je razveljavitev sodbe bolj kot zanj pomembna za državo in novinarstvo. V nasprotnem primeru bo v Sloveniji izumrlo raziskovalno novinarstvo, prav to pa naj bi v primeru preiskovanja sumljivih poslov v konkretnem primeru počel tudi sam.