Še preden se bodo otroci v ponedeljek odpravili v šolo ali vrtec, so nadzor že poostrili redarji ljubljanske mestne občine in ljubljanski policisti, na pomoč pri zagotavljanju varnih poti v šolo in preventivnih ukrepih pa so jim priskočili tudi številni prostovoljci, Agencija za varnost v prometu, zavod Varna pot ter občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Mestni redarji so tako že začeli z merjenjem hitrosti v okolici šol in vrtcev, med 16. in 27 septembrom pa bodo svoje naloge opravljali še v mešanih patruljah s policijo. Tudi policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so s poostrenim nadzorom že začeli, prvi teden pouka bo pri varovanju otrok na širšem območju Ljubljane skupaj s prostovoljci vsak dan sodelovalo več kot 100 policistov.

Mestni redarji že na terenu z radarji

Še do 9. septembra bosta tako imenovana superradarja prekrškarje lovila na Roški in Dolenjski cesti, potem jih bodo do 23. septembra prestavili na Samovo ulico in Zadobrovškovo cesto, med 23. septembrom in 14. oktobrom pa bosta napravi nameščeni na Opekarski cesti in Slovenčevi ulici. Prav tako bodo redarji z merilno napravo, nameščeno v službenem vozilu, prehitre voznike lovili v bližini šol in ob šolskih poteh, tudi sami bodo prisotni pri nekaterih šolah in vrtcih. Med 2. in 13. septembrom bodo namreč izvedli več preventivnih aktivnosti in z njimi zagotavljali varnost šolarjev. Aktivnosti bodo v tem času potekale vsak šolski dan od 7.30 do 9.30 in ob koncu pouka, obsegale pa bodo zagotavljanje varnega prečkanja Župančičeve v križišču s Štefanovo ulico in Jarške ceste v križišču z Ulico Hermana Potočnika ter nadzor nepravilnega parkiranja pri bežigrajski osnovni šoli.

Ob merjenju hitrosti so redarji že pozorni tudi na nepravilno parkiranje na pločnikih, prehodih za pešce in na kolesarskih stezah. Poostren nadzor nad tovrstnimi prekrški bodo izvajali vsaj do 30. septembra. »Pregledali smo tudi šolske poti in tam, kjer je bilo treba, izvedli nekatere sanacije, kot je na primer nov zaris zeber,« je pojasnil vodja mestnega redarstva Roman Fortuna. Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem poudaril, da pri poostrenem nadzoru nad prekrškarji ne gre za polnjenje mestne blagajne, pač pa za zagotavljanje varnosti za najranljivejše udeležence v prometu – otroke.

V akcijah bodo sodelovali tudi dijaki

Med 16. in 27. septembrom bodo redarji svoje naloge opravljali tudi v mešanih patruljah s policijo. Policisti PU Ljubljana so se na teren prav tako kot redarji odpravili že pred začetkom šolskega leta, aktivnosti pa bodo v prvih dneh pouka še stopnjevali. »Še posebej bomo pozorni na kajenje v avtomobilu, v katerem je tudi otrok. To je namreč kaznivo,« je spomnil direktor PU Ljubljana Stanislav Vrečar.

Policistom in prostovoljcem se bodo letos pri varovanju šolskih otrok pridružili tudi dijaki 3. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije ter dijaki Strokovnega izobraževalnega centra Bežigrad. »Verjamemo, da bodo dijaki prvošolcem zelo dober zgled, pri tem pa bodo krepili svoj občutek pripadnosti družbi in okolju, v katerem odraščajo, kot tudi občutek odgovornosti,« je s sodelovanjem, ki je nastalo na pobudo enega od učiteljev šolskega centra, zadovoljen Vrečar.

Da bo pot v šolo varnejša, bodo predvsem na nevarnejših prometnih mestih poleg policistov in mestnih redarjev skrbeli tudi številni prostovoljci. Opremljeni bodo z anoraki in odsevnimi jopiči, učencem pa bodo pomagali pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na previdno vožnjo predvsem v okolici šol. »Odrasli smo visoki in imamo dober pregled nad dogajanjem, otroci pa tega še nimajo. Zato potrebujejo našo pomoč in zaščito,« je pojasnil predstavnik prostovoljcev Zvone Milkovič, ki staršem ob tem svetuje, naj tudi sami prehodijo in dobro spoznajo šolsko pot svojega otroka.