»Družba za avtoceste v RS (Dars) je zadolžena zgolj za pridobitev zemljišč oziroma nepremičnin za gradnjo obvoznice Vodice, za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo, za pridobitev vseh potrebnih soglasij ter pridobitev gradbenega dovoljenja,« pojasnjujejo na Darsu, kjer so že pridobili 99 odstotkov zemljišč, potrebnih za gradnjo obvoznice.

»V sklopu pridobivanja zemljišč se izvaja prenos lege gradbene parcele in odkupovanje zemljišč,« so še povedali in dodali, da je tudi izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljena v zaključni fazi. Pridobivajo se še manjkajoča soglasja k projektnim rešitvam, na Agenciji RS za okolje pa sočasno poteka predhodni postopek presoje vplivov na okolje, v katerem bodo ugotovili, ali je treba izdelati poročilo o vplivih na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. »Po pridobljenih manjkajočih soglasjih in zemljiščih bo mogoče vložiti vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja,« so na Darsu tudi Civilni iniciativi za izgradnjo obvoznice Vodice ponovili dobro znano dejstvo. Kdaj bodo vse to opravili, niso povedali, so pa ocenili, da gredo tudi zaključki sestanka, ki so ga v začetku tedna pripravili na ministrstvu za okolje in prostor, »v smeri konstruktivnega sodelovanja različnih resorjev za čimprejšnjo pridobitev vseh potrebnih soglasij in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja«.

Jasnejši je vodiški župan Aco Franc Šuštar, ki pravi, da so se na sestanku dogovorili, da bodo na Arsu poskušali v 30 dneh uskladiti vse pripombe naravovarstvenikov, kmetijskega in zdravstvenega ministrstva ter direkcije za vode, tako da izdaja okoljevarstvenega dovoljenja ne bi bila potrebna. »Novih dejstev in vplivov na okolje ni in ni junaka, ki bi lahko zatrdil, da bo vodiška obvoznica poslabšala razmere v okolju. Nasprotno, zaradi nezgrajene obvoznice se razmere v okolju vsak dan slabšajo in občanom dela vsak dan večja škoda! Če bi morali ponovno pridobivati okoljevarstveno soglasje, bi ostali brez obvoznice vsaj še tri leta, na kar seveda ne moremo pristati,« je odločen vodiški župan, ki v celoti podpira zahteve civilne iniciative. »Naša skupna zahteva je, da se v predhodnem postopku vsi deležniki uskladijo, da okoljevarstveno soglasje ni potrebno in se lahko čim prej izda gradbeno dovoljenje, takoj začne iskati izvajalca del in spomladi zares začne graditi, poudarja Aco Franc Šuštar. Kot še pravi, bodo problematiko obravnavali 3. septembra tudi na občinskem svetu in prav nič ne dvomi, da se bodo strinjali tudi svetniki.

Protesti načrtovani v oktobru

Civilne iniciative, ki ima dovolj praznih obljub in zamud, odgovor Darsa ni prepričal. Ker bi obvoznico morali že graditi in prihodnje leto končati, se pripravljajo na vnovično stopnjevanje pritiskov, katerih jezik, kot pravi pobudnik iniciative Branko Bogovič, pristojni očitno najbolje razumejo – razumeli so ga tudi v sosednji občini Mengeš, kjer se gradnja obvoznice po letih praznih obljub vendarle končuje, pravijo v civilni iniciativi, kjer so se že dogovorili, da bodo prvi protest z zaporo Kamniške ceste ob nadaljnji neodzivnosti pristojnih pripravili že v oktobru.

Prometne razmere vse bolj nevzdržne

Ob tem v Civilni iniciativi za izgradnjo obvoznice Vodice, ki šteje okoli 1200 članov, izpostavljajo, da se prometne razmere v občini, kjer skozi središče Vodic vsak dan pelje okoli deset tisoč osebnih vozil in 1700 tovornih vozil, le še zaostrujejo. Dodatno jih bo poslabšalo skorajšnje dokončanje največje slovenske obrtne cone v Žejah pri Komendi in mengeške obvoznice, se zavedajo.

Na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI), kjer so zadolženi za pripravo investicijske dokumentacije in gradnjo obvoznice, so povedali, da so investicijski projekt Obvoznica Vodice že uvrstili v proračun RS, a obvoznice ne bodo začeli graditi, dokler ne bo Dars pridobil pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ko bodo tudi prevzeli projekt.