Slovenski podjetniški sklad je v minulih letih že izvajal lastniške oblike financiranja v obliki semenskega kapitala za mlada inovativna podjetja, ki potrebujejo financiranje za hitrejši vstop in rast na trgu, zato na tem področju ne orje ledine, ampak zgolj nadaljuje že utečeno financiranje prebojnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z nadgrajeno linijo semenskega kapitala. Namen novih razpisov je poleg finančne podpore podjetij tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

Konvertibilna posojila

Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja v semenski razvojni fazi, ki težko dostopajo do financiranja prek komercialnih bank ali drugih klasičnih oblik financiranja, pridobijo kvazilastniško financiranje v višini 75.000 evrov za pospešitev prodaje in rasti na trgu. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je usmerjen tudi v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij – povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev ali tehnoloških parkov z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli itd.

Soinvestiranje z zasebnimi investitorji

Poleg lastniškega financiranja je namen razpisov tudi večje angažiranje zasebnih investitorjev pri vlaganju v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij. To so lahko poslovni angeli, družbe tveganega kapitala in drugi, pri čemer sklad naložbo semenskega kapitala pogojuje z obveznim soinvestiranjem zasebnega vlagatelja. Višina investicije za posamezno podjetje je od 100.000 do 600.000 evrov, kadar s skladom soinvestirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega ali tveganega ali zasebnega kapitala, ter od 200.000 do 600.000 evrov, kadar s skladom soinvestirajo korporacije.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje, je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer sklad in neodvisni zasebni investitor zagotovita vsak po 50 odstotkov investicije, pri čemer najvišji lastniški delež Slovenskega podjetniškega sklada ne sme presegati 24,9 odstotka. Najvišji možni skupni lastniški delež sklada in zasebnega investitorja ali investitorjev lahko znaša 49,8 odstotka.