SID banka skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki, kot so Sberbank, Gorenjska banka, Primorska hranilnica Vipava in Slovenski podjetniški sklad, pa tudi neposredno, financira podjetja in javni sektor na področju krepitve konkurenčnosti gospodarstva, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja.

Sredstva prve tranše kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijona evrov, ki jih je SID banka prejela kot upravljavka sklada skladov, so, kot so sporočili, v celoti uspešno dodelili.

Od začetka prvih financiranj konec decembra 2018 do konca septembra 2019 so v sodelovanju s finančni posredniki s končnimi prejemniki sklenili 1878 kreditnih pogodb v skupni vrednosti skoraj 73 milijonov evrov.

Kot je ob tem poudaril predsednik uprave SID banke Sibil Svilan, z zadovoljstvom ugotavljajo, da lahko SID banka z uspešnim dodeljevanjem kohezijskih sredstev podjetjem še letos omogoči nova povratna sredstva oziroma nadaljnjo uporabo finančnih sredstev kohezijske politike.

»S tem SID banka kot partnerica ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko uspešno uresničuje mandat upravljanja sklada skladov in spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva, ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest ter trajnostnega razvoja Slovenije,« je dodal.

Spomnil je, da je že v finančni perspektivi 2014-2020 več poudarka na povratnih oblikah financiranja s finančnimi instrumenti, ta vloga pa se bo v naslednji finančni perspektivi 2021-2027 še dodatno povečala.

"Uspešno črpanje kohezijskih povratnih sredstev je namreč dokaz, da se podjetja zavedajo pomena trajnosti in ostalih prednosti, ki jih imajo finančni instrumenti v primerjavi z nepovratnimi sredstvi. S tem dokazujemo, da zmoremo tudi v Sloveniji prek finančnih instrumentov oziroma povratnih sredstev uspešno črpati kohezijska sredstva," je še dejal Svilan.