Ti so znašali skoraj 37 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa tri milijone evrov. Kljub neugodnemu trendu gospodarskega gibanja v družbi, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo embalaže in ima 217 zaposlenih, tudi letos načrtujejo nadaljnjo rast. Sibo G je strategijo rasti z globalnimi kupci uspešno nadaljeval tudi lani. Podpisali so pogodbo o nadaljnjem sodelovanju z največjim kupcem in pridobili vrsto novih. S tankostensko embalažo so razširili nabor izdelkov za svetovne proizvajalce hrane in prehrambnih dodatkov. Poslovni izid iz poslovanja je lani znašal skoraj 3,1 milijona evrov, kar je 11 odstotkov manj kot leto pred tem, predvsem zaradi višjih cen vhodnih surovin in stroškov dela. Največji lanski mejnik v poslovanju je bil ustanovitev skladišča za širitev poslovanja v Severni in Južni Ameriki, kjer v prihodnjih dveh letih pričakujejo več kot dvajsetodstotno rast prihodkov. Panoga, v kateri deluje podjetje, je izjemno stabilna in ni podvržena ne konjunkturi ne recesiji, zato Sibo G načrtuje nadaljnjo rast. V družbi letos načrtujejo 41,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni 11,5-odstotno rast v primerjavi z letom prej, in dobiček iz poslovanja v višini 2,9 milijona evrov. Rast prihodkov bodo ustvarili z izboljšanjem produktivnosti sedanjih zmogljivosti in povečanjem strateških partnerstev s proizvodnimi kooperanti.