Poslanci so v predlogu novele zakona o poslancih, pod katerega se je prvi podpisal predsednik parlamenta Dejan Židan, pridružili pa so se mu poslanci skoraj vseh poslanskih skupin, zase predvideli kar nekaj ugodnosti. Ena od njih se nanaša na povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega. Po novem naj bi se poslancem priznala kilometrina in ne več najnižja cena javnega prevoza, kot velja za ves javni sektor. Takšni rešitvi odločno nasprotujejo na ministrstvu za finance. To bi pomenilo rušenje sistema, ki velja za ves javni sektor, poudarjajo.

Poslanci obračunavanje stroškov prevoza na osnovi kilometrine utemeljujejo s specifičnostjo opravljanja poslanske funkcije. Poudarjajo, da izvršujejo zakonodajno oblast, pri tem pa niso vezani na delovni čas, temveč morajo ustavno, zakonsko in poslovniško določene pristojnosti izvrševati, kadar koli to okoliščine od njih zahtevajo. »Temeljna dolžnost in pravica poslancev je sodelovanje pri delu in odločanju državnega zbora in njegovih delovnih teles, sicer pa opravljajo svojo funkcijo tudi na druge načine. Aktivnosti poslancev potekajo ves dan, potek in zaključek sej sta običajno nepredvidljiva, potekajo pa tudi v večernem in nočnem času,« lahko preberemo v obrazložitvi predloga. Povračilo stroškov prevoza na osnovi kilometrine bi poslancu pripadalo tudi za prevoze od službenega stanovanja v Ljubljani do kraja, kjer dejansko prebiva, in nazaj.

»Poslanci ne opravljajo svoje funkcije le na sedežu državnega zbora, temveč tudi v volilnih enotah, poslanskih pisarnah, ohranjajo stike z volilci in sodelujejo z lokalnimi oblastmi, zato so tudi v primeru službenih stanovanj pogosto v kraju svojega bivališča, s tem pa jim nastajajo tudi stroški prevoza,« je še zapisano v obrazložitvi.

Ob tem se zastavlja vrsta vprašanj. Prvo je, kolikšno višino kilometrine si nameravajo določiti poslanci. Prav tako iz besedila ni jasno, ali si bodo povračilo stroškov priznali za vsak delovni dan ali bo poslanec do njega upravičen le za tiste dneve, ko bo dejansko prisoten v državnem zboru. Kot je znano, so namreč ponedeljki predvidoma namenjeni delu poslancev na terenu, tudi ob petkih nekatere le redko vidimo v parlamentu… Če bi se odločili za izplačilo kilometrine za dneve dejanske prisotnosti v DZ, se postavlja vprašanje, kako bodo izkazali svojo navzočnost. Se bodo ob vstopu v parlament »štempljali«, kot to počnejo javni uslužbenci? To vprašanje se je po naših informacijah postavilo tudi delovni skupini, ki je pripravljala predlog novele zakona o poslancih in v kateri so sodelovali predstavniki vseh poslanskih skupin. A so dilemo potisnili ob stran. Prav tako niso določili kakršnih koli sankcij, če bi poslanci uveljavljali povračila stroškov prevoza na delo in z dela, do katerih ne bi bili upravičeni. Vse to so prepustili pristojnemu parlamentarnemu delovnemu telesu, kot rok za uskladitev aktov pa določili šest mesecev po uveljavitvi zakona o poslancih.

Poslanci tarnajo, da je prevoz zanje (pre)velik strošek

»Z aktom mandatno-volilne komisije bo določena ustrezna višina ter pogoji in način uveljavljanja stroškov za prevoz na delo in z dela v obliki kilometrine ter povračilo stroškov prevoza od službenega stanovanja do kraja, kjer poslanec oziroma poslanka dejansko prebiva. Med pogoje in način uveljavljanja stroškov sodi tudi nadzor nad uveljavljanjem pravice do povrnitve stroškov in povračilo preveč plačanih stroškov,« so na naša številna vprašanja o višini kilometrine, pogojih in nadzoru nad njenim izplačevanjem odgovorili v državnem zboru. Ob tem so poudarili, da je predlog sprememb zakona šele vložen v zakonodajni postopek, zato »ni mogoče predvidevati, kakšno bo končno besedilo zakona in iz njega izvirajoče rešitve ustreznih aktov«.

Iz ocene finančnih posledic predlagane novele je razvidno, da bo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter prevoza od službenega stanovanja do bivališča poslanca in nazaj, ki bo izplačano v obliki kilometrine, proračun stalo okoli 142.000 evrov na leto. To sicer ni bistveno višja vsota – za sedem tisoč evrov –, kot naj bi za najcenejši javni prevoz poslancem predvidoma izplačali letos. A ne gre spregledati, da gre za informativni izračun, pri katerem so strokovne službe za prevoženi kilometer predvidele zgolj povračilo v višini osmih odstotkov cene 95-oktanskega bencina. Poslanci pa se lahko odločijo tudi za precej višjo kilometrino.

»Večina poslancev, ki so sodelovali v delovni skupini za pripravo novele zakona o poslancih, je tarnala, kako velik strošek je zanje prevoz na delo,« se spominja Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, ki edina nasprotuje izplačevanju stroškov prevoza poslancev na osnovi kilometrine. Vatovec dodaja, da se sam vsak dan vozi z avtom iz Kopra v Ljubljano in da mora za bencin res plačati nekaj več, kot dobi izplačano za potne stroške. »Mislim pa, da je tarnanje zaradi takšnih stvari pri višini poslanskih plač vsaj neokusno,« še ocenjuje poslanec Levice.

Na finančnem ministrstvu ne skrivajo nasprotovanja

O predlaganih spremembah zakona o poslancih se bo zdaj izrekla vlada – kot so nam povedali na ministrstvu za javno upravo, trenutno poteka medresorsko usklajevanje. Na finančnem ministrstvu pa nestrinjanja z rešitvijo, po kateri bi se poslancem izplačevala kilometrina, ne skrivajo. Poudarjajo, da se z njo ruši sistem, ki velja za ves javni sektor. Predlog, ki so ga pripravili poslanci, bi bil po ocenah finančnega ministrstva v določeni meri lahko legitimen, če bi veljal za vse enako.

»Sistem povračila stroškov za prevoz na delo, ki temelji na najnižji ceni javnega prevoza, je na splošno prezapleten in povzroča veliko birokracije. V tem smislu bi bila kilometrina poenostavitev,« pa ocenjuje nekdanji minister za javno upravo in bivši predsednik državnega zbora Gregor Virant. Tudi on pa ocenjuje kot napačno, če se ta sprememba izvede le za poslance. »Ves javni sektor bo upravičeno zahteval isti sistem, to pa bo povzročilo visoke stroške za proračun. Menim, da bi bilo treba sistem poenostaviti za ves javni sektor, vendar tako, da bi bila reforma finančno nevtralna,« poudarja Virant.

Preberite še: Ministrstvo že štiri mesece čaka na sindikalni »protipredlog« glede potnih stroškov