Posebne varčevalne ukrepe so na podlagi soglasne odločitve županov vseh štirih občin slovenske Istre uvedli pred dvema tednoma, s sredo pa bo prišlo do določenih sprememb, so v imenu vseh štirih občin sporočili z Mestne občine Koper.

Tako bodo nekatere ukrepe omilili, saj se je po podatkih Rižanskega vodovoda Koper poraba vode v zadnjem tednu nekoliko zmanjšala.

Od srede dalje se bo tako znova mogoče odžejati na pitnikih, prav tako bodo na javnih kopališčih, ki jih upravljajo občinska komunalna podjetja, po vnaprej določenem urniku začele delovati prhe, in sicer med 11. in 13. uro ter med 18. in 20. uro.

Župani obalnih občin so se za to odločili, ker so želeli kopalcem omogočiti prhanje pred odhodom s plaže. Prav tako so odločitvi botrovali spodbudni podatki Rižanskega vodovoda, da se je od uvedbe varčevalnih ukrepov poraba vode dejansko zmanjšala.

V naslednjih dneh znova predvidena večja poraba

Povprečna poraba vode v sušnem poletnem obdobju se navadno giblje med 35.000 in 36.000 kubičnimi metri dnevno, ob konicah pa zna krepko preseči 40.000 kubičnih metrov na dan. Po sprejetju varčevalnih ukrepov in priporočil za racionalno rabo vode pa se je poraba vode nekoliko zmanjšala. Minuli teden je bila med 34.000 in 35.000 kubičnih metrov na dan, po zadnjem deževju pa se je zmanjšala celo na 30.000 kubičnih metrov na dan. To nedvomno kaže, da se uporabniki zavedajo resnosti trenutnega položaja in večjo pozornost namenjajo racionalni rabi vode, so zapisali na koprski občini.

Po pričakovanjih Rižanskega vodovoda se bo v naslednjih dneh zaradi povišanih temperatur zraka in povečanega obiska poraba pitne vode sicer znova povečala, zato do nadaljnjega pozivajo uporabnike, naj z vodo ravnajo varčno.

Občinska komunalna podjetja bodo tako tudi v prihodnje z vodo ravnala varčno, sprejeti ukrepi z izjemo prhanja pa ostajajo nespremenjeni. Zalivanje zelenic in drugih površin je do nadaljnjega omejeno na enkrat do največ dvakrat na teden, kjer je mogoče, pa za zalivanje uporabljajo alternativne vodne vire. Prav tako je omejeno čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za kar podjetja uporabljajo izključno alternativne vodne vire. Istrski župani uporabnike ob tem še naprej pozivajo k bolj racionalni rabi pitne vode.