Sestanek je del projekta Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) Trajnostno ravnanje z zaprtimi viri sevanja od zibelke do groba, s katerim želijo zagotoviti celovit nadzor nad zaprtimi viri sevanja, ki se uporabljajo v medicini, industriji in v raziskovalne namene, in kako ravnati z njimi po prenehanju uporabe. Brez ustreznega nadzora so lahko zavrženi, kar predstavlja potencialno veliko grožnjo.

Na srečanju so predstavniki Slovenije predstavili pregled stanja v državi, strategijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 ter ravnanje z zaprtimi viri sevanja, so navedli v upravi, ki je dogodek organizirala v sodelovanju z MAAE.

Upravni nadzor nad viri sevanj je v Sloveniji urejen preko sistema dovoljenj, z registrom virov sevanj, vsakoletnim pregledom pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji in rednimi inšpekcijskimi pregledi. Slovenija ima vzpostavljen tudi sistem nadzora preverjanja radioaktivnosti surovin, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, so pojasnili v upravi.

Zmanjšanje prostornine radioaktivnih odpadkov

Predlani je bila v Sloveniji misija Mednarodne agencije za atomsko energijo, na kateri so usposabljali delavce Agencije za radioaktivne odpadke za razstavljanje naprav, ki se jih uporabljajo v industriji in vsebujejo zaprte vire sevanja, kar je v Sloveniji pomembno za zmanjšanje zasedenosti Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju.

Agencija je odstranjene zaprte vire sevanja začela shranjevati v kapsulah, ohišja pa po meritvah pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji Instituta Jožef Stefan ter tudi uprave predala podjetjem, ki se ukvarjajo s tovrstnim odpadom. S tem se je prostornina teh virov zmanjšala za okoli štiri kubične metre, so ponazorili izkušnjo agencije pri pridobivanju pomoči iz omenjenega projekta.