Na Upravni enoti Ljubljana so za STA pojasnili, da bodo na Linhartovi 13 združili izpostave Center, Bežigrad, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Te pokrivajo delovna področja graditve objektov, kmetijstva, obče uprave in premoženjskopravnih zadev. Na tej lokaciji že deluje enota Bežigrad, ki tukaj ostaja tudi med obnovo.

Na Linhartovo 13 se bo preselilo tudi vodstvo Upravne enote Ljubljana ter oddelek za splošne in kadrovske zadeve s finančno-računovodsko službo. Na trenutni lokaciji bo ostala izpostava Tobačna, kjer deluje sektor za upravne notranje zadeve.

Stavba, v katero se seli državna uprava, je bila prej v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol). Septembra 2017 so ministrstvo, Mol in Upravna enota Ljubljana podpisali pogodbo, s katero je Mol prenesel stavbo v državno last, v prostore, ki jih zdaj uporablja uprava enota, pa bo občina preselila uslužbence mestne uprave. "Odločitve o tem, kateri oddelki se bodo selili, še nismo sprejeli. Sledili bomo predvsem cilju optimizacije delovnega procesa ter še višji kakovosti storitev za naše meščane," so pojasnili za STA.

Do sedaj je prostore na Linhartovi 13 uporabljalo 31 društev ter drugih organizacij, med njimi tudi Društvo za nenasilno komunikacijo, Javni zavod Cene Štupar, Spominčica - Alzheimer Slovenija, Društvo anonimnih alkoholikov, Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Mol je uporabnikom zagotovil ustrezne prostore na različnih lokacijah v Ljubljani. Prostore na Linhartovi 13 pa so državi predali prazne, brez stvari in oseb, so pojasnili.

Zaslediti je bilo mogoče informacije o slabšem stanju stavbe, na kar občina odgovarja, da so sproti opravljali vzdrževalna dela. "V času, ko je bila Mol še lastnica, niso bila predvidena nobena večja investicijska dela, saj stavba kot celota ni bila v tako slabem stanju. Vsekakor pa ima vsak lastnik posameznih delov v večstanovanjski stavbi pravico, da sam kadarkoli preuredi in estetsko izboljša svoje prostore," so zapisali.

V stavbi trenutno prenavljajo generalne elektroinštalacije, tlake, delno stavbno pohištvo, svetlobnike na strehi, vhodna vrata, menjajo vodovodno inštalacijo ter sanirajo ogrevanje in hlajenje. Uredila se bo tudi zunanja okolica stavbe, so pojasnili na ministrstvu.

Vrednost investicije ocenjujejo na več kot štiri milijone

Vrednost investicije združevanja upravne enote in prenovo stavbe na ministrstvu ocenjujejo na več kot štiri milijone. Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del bo stala 3.305.799,54 evrov z DDV, dobava in montaža opreme pa 632.248,35 evrov z DDV. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je vredna 137.980 evrov z DDV, pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije 5.441,20 evrov z DDV, pogodba za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora pa 21.069,40 evrov z DDV. Naročene so bile še predhodne študije in analize objekta v višini 6.844,20 evrov z DDV.

Do leta 2019 je bilo v združevanje upravnih enot vloženih 97.728,10 evrov z DDV. S temi sredstvi so pokrili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter ostalih študij in analiz objekta. Izvajalec je začel z deli konec maja.

Ker so prostori v lasti države, ljubljanska upravna enota za uporabo prostorov ne bo plačevala najemnine oz. bo plačevala le obratovalne stroške.

Datum selitve za Bežigrad se je sicer že večkrat zamaknil. Sporazum sta vlada in Mol sklenila že maja 2016, takrat so predvideli, da se bo upravna enota preselila že do konca 2016. Septembra 2017 so sklenili pogodbo o prenosu stavbe v državno last. Takratni načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar je selitev napovedal za leto 2019, predvidoma bi se končala že maja.

Sedaj na ministrstvu za javno upravo selitev načrtujejo med letošnjim decembrom in januarjem prihodnje leto. Na ministrstvu na vprašanje, zakaj se je selitev zamaknila, kot razlog navajajo pozno primopredajo poslovnih prostorov med Mol in ministrstvom, ki se je zgodila 26. aprila.