Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo, prav tako pa tudi zdravniki, ki so v imenu obeh organizacij sodelovali na delovnih sestankih glede uvedbe potrdila o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, niso podali nikakršnega soglasja za njegovo uvedbo, so sporočili iz zbornice. Na sestankih so zdravniki podali številne predloge in jih utemeljili, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa jih po njihovih navedbah za zdaj ni upošteval.

Kot so opozorili, pa se kljub temu v komunikaciji ZZZS v medijih in z izvajalci zdravstvene dejavnosti pojavljajo navedbe, da je bila uvedba elektronskega bolniškega lista z njimi usklajena.

Člani odbora za osnovno zdravstvo zdravniške zbornice se ne strinjajo predvsem s kratkim obdobjem preizkusne uvedbe in s predvidenim načinom financiranja stroškov uvedbe. ZZZS je začetek pilotne uvedbe napovedal za 1. septembra, od 1. novembra pa je predvidena uvedba za celotno Slovenijo.

Zbornica zahteva, da se uvedba novosti prestavi

Prav tako imajo "resne pomisleke glede domnevnega zniževanja administrativnih obremenitev v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi uvedbe" elektronskega bolniškega lista. "Nedvomno dejstvo je, da bodo obremenitve vsaj v obdobju hkratne uporabe elektronskega bolniškega lista in papirnate listine še večje," so poudarili.

Zdravniška zbornica zato zahteva, da se uvedba novosti prestavi na obdobje, ko bodo vključeni predlogi, ki so jih zdravniki že podali, in predlogi, ki se bodo pojavili v podaljšanem testnem obdobju, ko si bodo zavarovanci lahko sami natisnili elektronsko podpisane bolniške liste s spletnega portala ZZZS in jih dostavili delodajalcem in ko bodo delodajalci prevzemali bolniške liste iz e-sistema.

Elektronski bolniški list bo po navedbah ZZZS prinesel poenostavitve postopkov in prihranke pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi RS, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in ZZZS.

Z uvedbo elektronskega bolniškega lista izvajalci naj ne bi imeli več stroškov z nakupom obrazcev in tiskanjem, prav tako pričakujejo, da se bo s časom zmanjšalo število obiskov zavarovancev v ambulantah, saj jim zgolj zaradi pridobitve bolniškega lista ne bo treba obiskati zdravnika, če bo ta ocenil, da pregled ob zaključku bolniškega staleža ni potreben.