Odkar obstaja sklenjena avtocestna obvoznica mimo drugega največjega mesta, bi se lahko ta odsek hitre ceste izvzelo iz omrežja, na katerem Dars zahteva uporabo vinjete za osebna vozila, je prepričan mestni svetnik Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope. »Ne predstavlja namreč več sestavnega dela vseevropskega cestnega omrežja in hkrati ne izpolnjuje pogojev za hitro cesto.« Poleg zakonskih razlogov v prid ukinitvi govorijo tudi okoljski razlogi, ki ga povzroča povečan tranzitni promet skozi mesto, je prepričan Jurišič.

Državnozborski poslanci iz Maribora so v preteklih mesecih podali že najmanj tri pobude za izvzem hitre ceste H2 iz vinjetnega sistema. Neuspešno. Dars namreč nasprotuje tej zamisli, ker bi se lahko s podobnimi zahtevami soočili tudi na ljubljanski severni obvoznici in na odseku obalne hitre ceste. tk