»To je najvidnejši rezultat prvega leta delovanja mariborskega mestnega sveta v novi sestavi,« je zadovoljen mestni svetnik Igor Jurišič in predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope. Lokalne ceste skozi Maribor bodo z novim letom prometno nekoliko razbremenjene, kar bo najbolj opazno v poletnih mesecih, ko se številni turisti poskušajo izogniti nakupu vinjete in si tako poceniti tranzit čez Slovenijo.

Mariborčani so si skoraj desetletje prizadevali prepričati pristojne, da bi mariborsko vzhodno obvoznico, ki povezuje Bohovo s pesniškim krožiščem in so jo s samoprispevkom zgradili občani Maribora, izvzeli iz vinjetnega sistema.

Uspešnejša je bila obstoječa politična garnitura. Julija je Jurišič poslal ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek poziv za prekategorizacijo ceste in ukinitev cestninjenja skozi mesto. Njegov ključni argument je bilo dejstvo, da cesta H2 ni več sestavni dela vseevropskega cestnega omrežja, odkar je Maribor dobil avtocestno obvoznico. Odsek prav tako ne izpolnjuje več pogojev za hitro cesto, v prid odpravi cestninjenja pa govorijo tudi okoljski učinki. Dars je vseskozi nasprotoval tej zamisli, češ da bi se lahko s podobnimi zahtevami potemtakem soočili tudi na ljubljanski severni obvoznici in odseku obalne hitre ceste.

Ohranili bodo cestninjenje tovornega prometa

Pretehtali so argumenti Mariborčanov. Ministrstvo za infrastrukturo je v sredo poslalo vladi v obravnavo predlog spremembe uredbe o cestninskih cestah in cestnini. Z novelo bi hitro cesto H2 prekategorizirali v regionalno cesto, ki bi ostala v upravljanju Darsa. Na ministrstvu se namreč strinjajo z ugotovitvijo, da je cesta izgubila prvotno funkcijo prevzemanja daljinskega prometa, po njej danes poteka le lokalni promet mesta Maribor z zaledjem.

Zaradi spremembe režima bi Dars utrpel zanemarljiv izpad dohodka, so prepričani predlagatelji. Pravzaprav utegne ustvariti celo prihranke, saj je standard vzdrževanja regionalne ceste nižji, kot velja za hitre ceste.

»Po končnem sprejemu predloga na vladi bomo lahko vsem, ki so se doslej izogibali hitri cesti oziroma samo zaradi nje kupovali vinjeto, sporočili, da je deset let nezakonitega cestninjenja za nami. In da smo problem, ki so se ga mnogi lotevali na napačen način, rešili v manj kot pol leta,« je ponosen Jurišič.

Za tovorni promet se razmere na tem cestnem odseku ne bodo spremenile. Vožnja vozil, težjih od 3,5 tone, bo še zmeraj plačljiva. V primeru opustitve cestninjenja bi namreč obstajala bojazen, da bi tovorna vozila uporabljala hitro cesto z namenom izogibanja plačilu cestnine na vzporedni avtocesti.