Le streljaj od antenskega stolpa na Šišenskem hribu, ki ga upravlja policija, stoji manjši, starejši objekt, za katerim je večje odlagališče gradbenih odpadkov. Gre za strešno kritino, ki je videti kot salonitne plošče. Občan je o najdišču odpadkov najprej obvestil ljubljansko občino, nato še državno inšpekcijo, vendar njegova prizadevanja, da bi odpadke odstranili, še niso obrodila sadov.

Ljubljančan je o najdeni strešni kritini najprej obvestil Mestno občino Ljubljana, a mu je ta prek spletne strani za pobude občanov odgovorila, da se ti odpadki nahajajo na zemljišču v lasti države in da je potemtakem torej v pristojnosti državnega inšpektorata za okolje in prostor. Po napotilu občine je o odpadkih sredi krajinskega parka nato obvestil še okoljski inšpektorat in ministrstvo za notranje zadeve, pod katerega spada policija, ki upravlja bližnji antenski stolp.

Uvedli bodo inšpekcijski postopek

Na inšpektoratu so ga zaprosili, naj svojo prijavo dopolni s podatkom o lokaciji, z ministrstva za notranje zadeve pa so mu sporočili nekaj povsem drugega kot občina. »Na ministrstvu za notranje zadeve smo situacijo preverili in ugotovili, da odpadki ne ležijo na parceli, ki je v lasti Republike Slovenije, temveč na parcelah, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in Planinske zveze Slovenije,« so mu pojasnili. Občan nad doživetim prelaganjem odgovornosti ni bil navdušen, saj si želi le, da nekdo pospravi odpadke in da to stori čim prej.

Kaj na ugotovitev ministrstva za notranje zadeve pravijo na občini, nam danes ni uspelo izvedeti. Planinska zveza si je situacijo prav tako ogledala na terenu in ugotovila, da se nahajajo ob meji, »vendar na sosednjem zemljišču«. »Glede na videno sklepamo, da so odpadki tam že dlje časa. Naj poudarimo, da nismo seznanjeni z virom odpadkov, nikakor pa ne izvirajo iz objekta v lasti Planinske zveze Slovenije, saj na tem območju objektov nimamo,« so razložili v zvezi, kjer prav tako pričakujejo, da bodo pristojni odpadke v najkrajšem času odstranili.

Na inšpektoratu za okolje in prostor so zagotovili, da bodo uvedli inšpekcijski postopek. Ker ni jasno, kako hitro se bodo obrnili na inšpekciji, pa lahko traja še nekaj časa, preden bodo odpadki na Šišenskem hribu odstranjeni. Razen seveda, če se kdo od vpletenih brez posredovanja inšpekcije nemudoma ne loti odstranjevanja kritine.

Če ne najdejo krivca, stroške nosi lastnik

Zakon o varstvu okolja državni inšpekciji v primerih, ko so na zemljiščih države ali občine nezakonito odloženi nekomunalni odpadki, nalaga, da izvajalcu javne službe za ravnanje z določenimi vrstami odpadkov odredi odstranitev najdenih nezakonito odloženih odpadkov. Stroške odstranitve nosi lastnik zemljišča ali morebitni posestnik. »Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, imata občina ali država pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov,« predpisuje zakon, ki so nam ga citirali na inšpektoratu. Odstranitev nekomunalnih odpadkov na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava bo državna inšpekcija odredila lastniku ali drugemu posestniku tega zemljišča, še predvideva zakonodaja.