Kot je razvidno iz sodbe, so glavno obravnavo v tej zadevi, ki je potekala oktobra, zaradi odločitve o predlogu zastopnika tožilk novinark Televizije Slovenija (TVS) Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek za izločitev sodnice porotnice prekinili ob 9.40, predsednica senata pa je preložila začetek glavne obravnave na 11. uro in povedala, da bo takrat sporočila, kakšna odločitev je bila sprejeta glede izločitve porotnice.

Iz poročila vodje sodnih zapisnikarjev Mirice Žlavs pa izhaja, da je bila ob 9.40 obveščena, da je bila porotnica razrešena in da je pričela s postavitvijo novega sodnega porotnika. Iz razporeda dela sodnega osebja na okrožnem sodišču pa tudi ni razvidno, da je imela zadolžitev ali celo pooblastilo za določanje sodnikov porotnikov. Kot je višje sodišče razložilo v sodbi, ki je objavljena na spletnem portalu Politikis, gre pri določanju sodnikov porotnikov za del sojenja in izvajanje sodne oblasti, ne za zadevo sodne uprave.

Višje sodišče je poudarilo, da je šlo pri napačnem imenovanju porotnice za kršitev zakona o kazenskem postopku oziroma absolutno bistveno kršitev kazenskega postopka, ki je med drugim podana v primeru, če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno. Janšev zagovornik Franci Matoz se je skliceval tudi na kršitev obtoženčeve pravice do naravnega sodnika, saj naj bi bila sodnica porotnica določena v nasprotju z določili sodnega reda, s čimer se je sodišče druge stopnje tudi strinjalo, še piše v sodbi.

Potreben bo povsem nov senat

Novo sojenje na sodišču prve stopnje mora po sklepu višjega sodišča potekati pred popolnoma spremenjenim senatom.

Eugenija Carl je na facebooku objavila, da je višje sodišče razveljavilo kazen »ne iz vsebinskih, pač pa iz procesnih razlogov, češ da je bila ena od sodnic porotnic imenovana v nasprotju s sodnim redom«. Dodala je, da s kolegico Mojco Šetinc Pašek razveljavitev jemljeta kot »etapno zadevo, vsekakor pa želiva, da je končna sodba brez sence dvoma o kakršnih koli nepravilnostih«. Poudarila je tudi, da še naprej verjameta v »pravno državo; v nepristransko, nepolitično in avtonomno sodstvo, ki ne kloni pred pritiski in se ne prestraši žaljivega prvaka ene od političnih strank«.

Šetinc Paškova je v komentarju pod objavo na facebooku še zapisala, da naj se »naši sodnice in sodniki ne prestrašijo neutemeljenih žaljivk, zmerjanj, poniževanj in sodijo po pravnih normah in zakonih, ki so v veljavi v tej državi«.

Celjsko okrožno sodišče je Janšo novembra lani zaradi razžalitve novinark TVS Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Naložilo mu je tudi plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark.

Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi odškodninsko.