Družba 2TDK je včeraj izbrala izvajalca, ki bo zgradil prve večje objekte na predvideni trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Dva mostova in galerijo Glinščica bo za 7,96 milijona evrov zgradil konzorcij Markomarka Nivala, Nivala Investa in Ekorela, ki je na razpisu oddal daleč najnižjo ponudbo. Ponudba Kolektorja CPG, Rika in Pomgrada je bila vredna nekaj manj kot 13,5 milijona evrov, ponudba podjetja Godina pa nekaj več kot 14,3 milijona evrov.

Najprej ceste

Izbrani izvajalec bo moral v štirih mesecih od uvedbe v delo, ki bo takoj po podpisu pogodbe, izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, objekte pa bo moral končati v 15 mesecih od uvedbe v delo, ki bo steklo po zgraditvi dostopnih cest iz smeri Kozine in Beke. Kolektor in družba Euroasfalt že gradita 14 od 23 dostopnih cest, ki bodo vodile k predvideni trasi nove železnice, saj bo ta speljana po območju, kjer ni nobene infrastrukture. Potekajo tudi arheološke raziskave, končane bodo predvidoma septembra.

Razpisna dokumentacija sicer vse te objekte za premoščanje doline Glinščice predvideva v obsegu za enotirno in ne za dvotirno progo, je povedal inženir Mirko Troha iz družbe Axis, ki se je v preteklosti neuradno ukvarjala s projektom. Tudi gradbeno dovoljenje in državni prostorski načrt predvidevata gradnjo enotirne železnice, a na ministrstvu pravkar začenjajo postopke za spremembo državnega prostorskega načrta. Še pred to spremembo bo sicer objekte natančneje določila projektna dokumentacija. V družbi 2TDK so navedbe Trohe že zanikali. »V podjetju 2TDK in projektant trase trdimo, da načrtovani objekti prečkanja Glinščice ostanejo nespremenjeni tudi v primeru gradnje dodatnega tira,« so zapisali pred časom, a dodali, da mimo gabaritov v gradbenem dovoljenju v tem trenutku ne morejo ne graditi ne projektirati.

Direktor 2TDK Marko Brezigar je sicer v začetku meseca dejal, da namerava družba objaviti tri sklope razpisov za (preostala) glavna dela; prva dva bosta objavljena istočasno, pri čemer se bo eden nanašal na dela na Krasu, drugi sklop pa bo za dela v flišu. Izvajalce nameravajo izbrati v dveh fazah, prvo bodo začeli septembra. Še tretjega, za glavno železniško opremo, nameravajo na 2TDK objaviti leta 2022.

Pred dnevi je 2TDK s podjetji Elea iC, SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana in Irgo Consulting podpisal 17,5 milijona evrov vredno pogodbo o izdelavi projektov za zgraditev drugega tira.