V podjetju, ki proizvaja izdelke iz umetnih mas za dom in prosti čas, se po besedah Logarjeve zavedajo, da je učinkovitost pomembnejši kriterij uspešnosti poslovanja kot pa število ur, ki jih delavci preživijo na delovnem mestu. Prehod na nov delovni urnik bodo uvedli postopoma, po oddelkih. Najprej bodo začeli z oddelkom računovodstva in oskrbovalne verige, nato bodo dobro prakso in izkušanje prenesli na druge oddelke.

Zavarovani za polni delovni čas

Zaposleni bodo ostali zavarovani za polni delovni čas, kar pomeni, da se prispevki za socialna zavarovanja plačajo od plačila za polni delovni čas in so tudi plačani za polni delovni čas. Po dejanskih 40 letih pokojninske dobe, skladno s trenutno zakonodajo, bodo delavci odšli v zaslužen pokoj, je še dejala Logarjeva.

Delo in socialna varnost za več kot tisoč ljudi

Podjetje Plastika Skaza, ki je leta 2017 praznovalo 40 let delovanja, zaposluje več kot tristo delavcev in približno sto občasnih sodelavcev. Skupaj s partnerji oziroma dobavitelji zagotavljajo posel in socialno varnost več kot tisoč ljudem, predvsem iz Savinjsko-šaleške doline.