V pozdravnem nagovoru je Jožka Hegler iz Tehnološkega parka Ljubljana poudarila pomen povezovanja akterjev z vseh področjih. »Za uspešnost gospodarstva so pomembni konstruktivni politični odnosi, učinkovito gospodarsko okolje in dober pretok znanja iz raziskovalne v poslovno sfero. Prav na tem mestu vidim aktivno vlogo našega parka,« je povedala.

Pomoč inovacijskim projektom

»Ključni cilji projekta so ustanovitev lokalnih inovacijskih centrov in njihova povezava v mrežo OISAIR, pomoč podjetjem pri dvigu inovacijske stopnje, identifikacija raziskovalnih inovacij in povezovanje z gospodarstvom, izvedba meddržavnega poziva raziskovalcem in inovatorjem ter podelitev finančnih spodbud najbolj inovativnim projektom,« je ob predstavitvi projekta OISAIR povedala Simona Kneževič Vernon iz Tehnološkega parka Ljubljana.

Razpis »Proof of concept«, ki nudi finančno podporo najboljšim skupnim inovacijskim projektom raziskovalnih centrov in podjetij v jadransko-jonski regiji, je predstavila Elena Banci iz Znanstvenega parka AREA iz Trsta. Na razpis se v prvi fazi prijavijo raziskovalne organizacije s svojimi tehnologijami, ki jih v drugi fazi skupaj s podjetji v drugi fazi aplikativno razvijajo. Razpis je odprt do 15. julija, javne raziskovalne organizacije pa lahko svoje ideje prijavijo preko platforme OISAIR Innovair.

Potrebne investicije v industrijo

Dr. Peter Wostner iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil strategijo pametne specializacije S4 in poudaril pomembnost povezovanja in sodelovanja v celotnem ekosistemu pri vzpostavitvi boljšega inovacijskega okolja v regiji. Opozoril je, da je globalna transformacija industrije 4.0 neizogibna, moramo opraviti domačo nalogo in se nanjo dobro pripraviti. »Države kot Slovenija bodo morale zvišati znesek investicij v industrijo, če bodo želele biti konkurenčne razvitejšim državam. Menim, da se je treba fokusirati na nišne industrije ter v sodelovanje integrirati vse deležnike«, je dodal Peter Wostner.

»V Tehnološkem parku Ljubljana pričakujemo dolgotrajno izboljšanje inovacijskega ekosistema in sodelovanje med razvojno-raziskovalnimi organizacijami in podjetji. S projektom OISAIR in podpisom sporazuma pa želimo prepričati tudi odločevalce o potrebi po takšni mreži ter sodelovanju in izboljšanju komercializacije tehnoloških in razvojnih dosežkov,« je zaključila Simona Knežević Vernon, vodja oddelka za krepitev podjetništva v Tehnološkem parku Ljubljana.