Z zdravilom Zolgensma, prvo gensko učinkovino, lahko od maja v ZDA zdravijo novorojenčke s spinalno mišično atrofijo. BIA Separations je skupaj s proizvajalcem AveXis razvila najbolj ključen del proizvodnega procesa te učinkovine, in sicer čiščenje s t. i. pametnimi filtri.BIA Separations na podlagi 20- do 30-letne »zaklenjene« uporabe produktov načrtuje v prihodnjih letih tridesetkratno rast.

Poravnane obveznosti iz prisilne poravnave

S ciljem predčasnega zaključka prisilne poravnave je podjetje BIA Separations ta mesec z banko Sparkasse podpisalo pogodbo za kredit v višini 5 milijonov evrov. BIA Separations tako predčasno vrača kredita Gorenjski banki ter NKBM v skupni višini okoli 4 milijone evrov. Banki bosta na tej podlagi vrnili garancije Slovenskega podjetniškega sklada v skupni višini približno 3 milijone evrov. Prav tako bo podjetje predčasno poplačalo še vse navadne upnike. S prestrukturiranjem bodo predčasno, dve leti in pol pred rokom, izpolnjene in do konca poplačane obveznosti iz prisilne poravnave.

Vzpostavljeni pogoji za rast

»Prisilna poravnava, ki je bila predvsem posledica dolga matične družbe do BIA Separations Slovenija v višini 3,5 milijona evrov, se je kljub večletnim zahtevam po stečaju izkazala za pravilno odločitev sodišča v Novi Gorici. To je kljub pritiskom prisilno poravnavo potrdilo. Večina zavarovanih upnikov je poplačana stoodstotno, z enoodstotno obrestno mero, navadni upniki pa 80-odstotno. Takega poplačila upnikov v Sloveniji v 25 letih še ni uspelo zagotoviti nobenemu podjetju,« komentira dr. Aleš Štrancar, soustanovitelj in direktor podjetja BIA Separations.

Nove zaposlitve in visok dobiček

Visokotehnološko podjetje je od dneva začetka prisilne poravnave v avgustu 2016 do junija 2019 v Ajdovščini na novo zaposlilo 24 sodelavcev – število zaposlenih se je povečal s 46 na 70. »Do konca leta je v planu vsaj še deset zaposlitev. Plan prihodkov za leto 2019 je okvirno 10 milijonov evrov in 2,5 milijona evrov dobička (EBIT), v letu 2020 pa pričakujemo 50-odstotno rast in približno 15 milijonov evrov naročil,« načrte pojasnjuje Štrancar. Tehnološka rešitev BIA Separations, monolitna kromatografska kolona za proizvodnjo, čiščenje in analizo večjih bioloških molekul, je patentirana v 51 državah.