Ob 40. obletnici Varstveno-delovnega centra INCE Mengeš (VDC INCE Mengeš) je več kot sto uporabnikov zavoda pripravilo pester kulturni program, razstave grafik, vezenin in fotografij in za to priložnost posnelo tudi kratek film z naslovom Poglej v moj svet. S prisrčnim programom so tako zgovorno pokazali, da v delavnicah pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju ne zadovoljujejo le svoje potrebe po delu, marveč hkrati v sklopu prostočasnih aktivnosti zavoda razvijajo tudi svoje plesne sposobnosti, igrajo različne inštrumente, pojejo, slikajo, se posvečajo gledališču, filmu in številnim drugim aktivnostim, ki razvijajo njihove talente, vplivajo na njihovo samozavest in jim bogatijo dušo.

VDC INCE Mengeš, ki je bil ustanovljen kot delavnica pod posebnimi pogoji za osebe z motnjami v duševnem razvoju pred dobrimi štirimi desetletji, deluje po načelih zagotavljanja dostojanstva, enakih možnosti in družbenega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju ter omogoča zaposlitev in bivanje v oblikah, ki najbolj ustrezajo sposobnostim in posebnim potrebam svojih uporabnikov, je poudarila direktorica zavoda Vladka Pacek: »Razvoj VDC INCE Mengeš je šel čez več mejnikov, ki so imeli skupen cilj: sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, ki sta najvišji stopnji integracije oseb z motnjo v duševnem razvoju.«

Med delom se radi sprehodijo

Ena pomembnejših prelomnic zavoda je bila zagotovo temeljita prenova nekdaj Ropretove domačije, kjer so zaposleni in bivajo uporabniki z motnjami v duševnem razvoju.

Zavod s 108 uporabniki iz 17 slovenskih občin presega občinske okvire in regijsko pokriva več kot le občini Domžale in Kamnik. Poleg osrednje enote v Mengšu, kjer biva in dela 81 uporabnikov, zavod obsega še dve enoti; v ZU pri Komendi pod posebnimi pogoji dela 27 uporabnikov, v Naši hiši v Grobljah pri Domžalah pa v institucionalnem varstvu skupno biva 33 uporabnikov.

V prihodnje načrtujejo dograditev objekta institucionalnega varstva, ki bo namenjena skrbi za šibkejše in ostarele osebe z motnjo v duševnem razvoju, ustanovitev stanovanjske skupine za samostojnejše uporabnike, razmišljajo pa tudi o večji umetniški enoti, v kateri bodo laže sledili vsem potrebam uporabnikov, razlaga načrte direktorica Packova. Ne pozabi pristaviti, da so v zavodu v zadnjih letih dosegli izjemen napredek v strokovnem razvoju in kakovosti storitev.