Skupina Mercator je v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarila 499,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo tri odstotke oziroma skoraj šestnajst milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Po drugi strani so se prihodki od prodaje matične družbe Mercator, d. d., na slovenskem trgu nekoliko povišali. Znašali so 281 milijonov evrov.

Po pojasnilih Mercatorja so prihodki od prodaje na ravni skupine v prvem četrtletju v skladu z načrtovanimi, znižali pa so se zaradi drugačnega termina velikonočnih praznikov in odprtja novih prodajaln konkurence. Lani so namreč kupci večino velikonočnih nakupov opravili konec marca, letos pa šele sredi aprila, kar zato ni zajeto v rezultatih poslovanja v obravnavanem poročilu. Vpliv odprtja novih površin konkurence je bilo zaznati predvsem na trgu Srbije, saj je konec lanskega leta na trg vstopil nov konkurent (Lidl, op. p.), so padec prihodkov utemeljili v Mercatorju. Kot so še pojasnili, so se prihodki Mercatorja, d. d., povečali predvsem zaradi uspešnega izvajanja načrta za učinkovito poslovanje, usmerjenega v diferenciacijo ponudbe in nadaljnje razvijanje Mercatorjevih ključnih konkurenčnih prednosti.

Izgubarsko poslovanje

Medtem ko je skupina Mercator pod vodstvom predsednika uprave Tomislava Čižmića v prvem kvartalu lanskega leta ustvarila 1,87 milijona evrov čistega dobička, je v enakem obdobju letos pridelala 3,7 milijona evrov izgube. Čisti dobiček matične družbe Mercatorja se je v izbranem obdobju zvišal za 1,4 odstotka, na 4,82 milijona evrov.

V obravnavanem obdobju se je neto finančni dolg brez upoštevanja spremembe mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) znižal za 18,2 odstotka oziroma za 148 milijonov evrov – na 667,8 milijona evrov. K zniževanju dolga je v največji meri vplivala prodaja desetih trgovskih centrov avstrijski Supernovi za 116,6 milijona evrov, ki jih je po sistemu »prodaj in najemi« Mercator nato najel. Toda ob upoštevanju novega MSPR se je finančni dolg povečal na 990,4 milijona evrov.

V začetku letošnjega leta so v Mercatorju začeli zbirati ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani. Postopek bo z izborom projektanta končan predvidoma do konca junija. Z zgraditvijo novega logistično-distribucijskega centra naj bi po ocenah v Mercatorju na področju logistike prihranili okoli 20 milijonov evrov na leto.

Najem ugodnejšega posojila

Družbe skupine Mercator in ruske državne VTB Bank (Europe) so konec maja podpisale pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje nadrejenega dolga skupine Mercator. »VTB je s podpisom pogodbene dokumentacije izkazala močno podporo in zaupanje v uspešnost poslovanja skupine Mercator,« so zatrdili v Mercatorju in dodali, da je novi nadrejeni dolg v višini 80 milijonov evrov po bistveno boljših pogojih pomemben del uresničevanja dolgoročne strategije Mercatorja.

V nadaljevanju leta bo za Mercator pomemben tudi postopen prenos zdravih jeder družb s skupine Agrokor na novo družbo Fortenova grupa. Med pogoji za prenos Mercatorja na Fortenovo grupo je v prvi vrsti pridobitev soglasja bank upnic Mercatorja. O načrtovanem prenosu bo v naslednjem koraku morala odločati še Javna agencija RS za varstvo konkurence.