Podporni zid ob levem robu šestega kilometra državne ceste čez Vršič na kranjskogorski strani je potreben obnove. »Del ni mogoče izvesti drugače kot ob delnih in občasno popolnih zaporah. Zato bo predvidoma od 30. maja do 6. julija treba vzpostaviti delno zaporo ceste z urejenim izmeničnim enosmernim prometom s semaforji,« opozarjajo na direkciji za infrastrukturo. »Potrebne bodo tudi občasne kratkotrajne popolne zapore, ki bodo trajale najdlje eno uro,« še opozarjajo, a ob tem dodajajo, da jih načrtujejo zgolj od ponedeljka do petka. »Ob koncih tedna, ko je prometa na cesti čez Vršič največ, pa kratkotrajne popolne zapore niso predvidene.« Cesta bo en dan popolnoma zaprta ob zaključkih del, ko jo bodo asfaltirali. Obvoz bo takrat urejen čez Italijo prek mejnega prehoda Predel.

Vršič je s svojimi 1611 metri nad morjem najvišji slovenski prelaz, čez katerega vodi 50 serpentin; 24 jih je na kranjskogorski strani in 26 na trentarski. »Zaporedje serpentin je dinamično, vzdolž ceste je zato vrsta podpornih in opornih konstrukcij. Zaradi lege v gorskem svetu je cesta vse leto izpostavljena vrsti vremenskih vplivov, ogrožajo jo tudi skalni podori, hudourniki, vetrolomi, usadi in plazovi. Vse to vpliva na njene objekte, tudi na oporne in podporne konstrukcije. Tokrat je podporni zid treba sanirati zato, da bodo na cesti zagotovljene ustrezne tehnične in varnostne razmere,« še dodajajo na direkciji. pe