Pred dnevi smo slišali izjavo Violete Tomić, prvakinje stranke Levica, da je aneksija Krima ruska zadeva. Z okupacijo in nato priključitvijo dela ukrajinskega ozemlja je Rusija leta 2014 grobo kršila mednarodno pravo in helsinško listino iz leta 1975, kjer so se evropske države zavezale, da meja ne bodo spreminjale s silo. Da bi se izognila odgovornosti za agresijo, je Rusija umaknila svoj podpis pod statutom mednarodnega kazenskega sodišča.

Predsednik stranke Luka Mesec je brez kakšnih pomislekov podprl trenutno razmišljanje ministrstva za obrambo o umiku pripadnikov Slovenske vojske iz mirovnih misij EU v Maliju oziroma OZN v Libanonu.

Ob vsem tem se porajajo vprašanja, kakšna so pravzaprav dejanska stališča Levice do:

– spoštovanja in varovanja človekovih pravic v svetu;

– spoštovanja mednarodnega prava in načel dobrega sosedstva;

– aktivnega multilateralizma oziroma prizadevanj naše ožje skupnosti EU in širše se pravi OZN za ohranjanje miru v svetu.

dr. Božo Cerar, Ljubljana