Gospodarski odnosi med državama z blagovno menjavo prinesejo skoraj 12 milijard evrov. Nemška podjetja ustvarjajo skoraj 15 odstotkov prometa, njihova dodana vrednost na zaposlenega pa je v povprečju četrtino višja od slovenskega povprečja in znaša 37.776 evrov. Po besedah predsednice Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen zaupa slovenskemu trgu 80 odstotkov nemških vlagateljev. V prihodnosti naj bi se največ naložb zvrstilo na področju digitalizacije, v naslednjih treh letih bo za to področje namenjenih 130 milijonov evrov.

Raziskave in razvoj da, proizvodnja ne

Nemške zunanje gospodarske zbornice od leta 2006 izvajajo skupno raziskavo o gospodarskih in naložbenih razmerah v državah srednje in vzhodne Evrope. Letošnja je med drugim pokazala, da je Slovenija prepričljivo prekosila 14 držav srednje in vzhodne Evrope kot najboljša lokacija za raziskave in razvoj. Tako Slovenija izpolnjuje vse pogoje za digitalno transformacijo in vpeljavo industrije 4.0 na vseh ravneh ter odpira nove možnosti za sodelovanje, poudarjajo na Nemško-gospodarski zbornici ter opozarjajo, da mora slovenska politika kljub temu izvesti nujne strukturne reforme. Le tako bomo dvignili konkurenčnost in privlačnost naše države za visokokvalificirano delovno silo. V Sloveniji trenutno vlada obdobje dinamične rasti, ki jo poganja izvozna dejavnost podjetij, odprti pa so tudi številnimi izzivi, zlasti vse večje pomanjkanje delovne sile, predvsem v proizvodni dejavnosti. Vzrok je ekspanzivna naložbena politika lokalnih podjetij in trend izseljevanja v druge evropske države. »Podjetja bodo zaposlovala manj kot v preteklih letih, a ne zato, ker ne bi potrebovala strokovnjakov, temveč ker jih primanjkuje,« je ob predstavitvi raziskave dejal Thomas Uihlein, član upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice in direktor Letalske akademije Fraport Slovenija. Ostaja tudi izziv na področju davčnega sistema. »Davčni sistem potrebuje fleksibilnost in spremembe, predvsem področje stroškov dela,« je dejala Valerija Špacapan Friš, podpredsednica upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice in direktorica podjetja Schenker.

Delovna mesta odpira petina podjetij z nemškim kapitalom

Območje srednje in vzhodne Evrope velja za Nemčijo za enega najpomembnejših gospodarskih prostorov, poslovnih partnerjev in destinacij za naložbe. Pozitivni gospodarski obeti se odražajo tudi v ponovno rastoči pripravljenosti za naložbe. Petina anketirancev želi dodatno povečati svoje naložbe. Dobra polovica, 52 odstotkov, jih želi ohraniti število naložb. Tako bo v naslednjih nekaj letih v Sloveniji vloženih približno 557 milijonov evrov. Nemčija je sicer peta največja vlagateljica v Sloveniji. Glede na obseg naložb po prvotnih državah izvora je Nemčija na prvem mestu s skupno vrednostjo 1,86 milijarde evrov pred ZDA, Avstrijo, Italijo in Švico (večina sredstev za naložbe namreč izvira iz Nemčije, čeprav jih opravljajo avstrijska hčerinska podjetja nemških družb). Nemška podjetja največ vlagajo v predelovalno industrijo, sledita trgovina in logistika. Pa nameni zaposlovanja? Letos bo zaposlovalo 18 odstotkov podjetij z nemškim kapitalom.