Komisija za preprečevanje korupcije je, kot smo že poročali, vzela pod drobnogled množično funkcionarstvo poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha. Ugotovila je, da je njegovo hkratno opravljanje poslanske funkcije in zastopanje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) nezdružljivo. Glede vodenja podjetja Minta, d. o. o., pa je ugotovila, da je bil Horvath direktor omenjene gospodarske družbe do začetka aprila letos, zato nezdružljivost opravljanja poslanske in direktorske funkcije ni več podana oziroma je bila odpravljena. Je pa ta nezdružljivost vse do aprila letos obstajala. Kar pomeni, da je obstajala še pol leta po roku, v katerem mora poslanec po zakonu o poslancih prenehati opravljati pridobitno dejavnost, ki ni združljiva z opravljanjem javne funkcije, sicer mu poslanski mandat preneha.

Zagorc: Žogica je pri državnem zboru

Pravni strokovnjak Saša Zagorc je do ugotovitve KPK o nezdružljivosti funkcije poslanca z vodenjem sveta PMSNS kritičen. »Stališče KPK razumem kot eno možnih razlag področnega zakona, za katerega izvajanje je pristojna. Sam situacijo ocenjujem z druge plati, in sicer da je uresničevanje volilne pravice pripadnikov, še zlasti znotraj njihovih samoupravnih narodnih skupnosti, ustavnega pomena. Zato je treba zakon razlagati na način, ki pripadnikom, četudi so poslanci, ne omejuje pravice kandidiranja in opravljanja nalog, po mojem mnenju tudi predsedovanja, za katere imajo podlago v krovnem zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih in v statutu te skupnosti. V osnovi je treba opraviti razlago dveh zakonov skupaj, po moje v korist volilne pravice.« Zagorc zato vztraja, da nezdružljivost funkcije poslanca in predsednika sveta samoupravne narodne skupnosti ne bi smela obstajati.

Z drugim delom ugotovitev KPK, ki se nanaša na poslančevo vodenje podjetja Minta, pa se profesor na ljubljanski pravni fakulteti strinja. »V tem primeru je šlo za nezdružljivost funkcije s pridobitno dejavnostjo; vodenje gospodarske družbe je pridobitna dejavnost,« pravi Zagorc. Po njegovem prepričanju je žogica zdaj pri državnem zboru. Ta bi moral ugotoviti, da Horvath v treh mesecih po nastopu mandata ni prenehal opravljati pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva s poslansko funkcijo, in se seznaniti, da mu je prenehal poslanski mandat. Naslednji korak bi bil razpis nadomestnih volitev za poslanca madžarske narodne skupnosti, na katerih bi lahko Horvath ponovno kandidiral.

Tudi predsednik KPK Boris Štefanec meni, da bi moral državni zbor ugotoviti, da je Horvathu prenehal poslanski mandat. Upa, da ga bo parlamentarna mandatno-volilna komisija (MVK) povabila na sejo, na kateri se bodo pogovarjali o nezdružljivosti funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti. Na njej bo jasno predstavil stališče KPK glede nezdružljivosti funkcij.

Iskanje najrazličnejših izgovorov

Predsednik MVK Ivan Hršak ugotovitev Štefanečeve komisije danes še ni želel komentirati. Počakal bo, da se izteče 15-dnevni rok, ki ga je Horvathu določila KPK, da se odpove bodisi funkciji zastopanja PMSNS bodisi poslanskemu mandatu. Odgovorom na naša vprašanja o nezdružljivosti funkcij poslanca Horvatha in o tem, kako bi morebitno neukrepanje poslancev vplivalo na ugled parlamenta, se je izognil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Izpostavil je, da postopek o nezdružljivosti Horvathovih funkcij na KPK še poteka in da je za to področje sicer pristojna MVK.

Vendar pa pravni strokovnjaki poudarjajo, da odločanje parlamenta v zadevi Horvath ni v ničemer povezano z nadaljnjim postopkom KPK. Komisija je po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovila nezdružljivost opravljanja različnih funkcij poslanca madžarske narodne skupnosti. Zakon o poslancih pa določa, da poslancu, če je nezdružljivost trajala več kot tri mesece, preneha mandat. To pa ugotovi parlament. Nekateri naši sogovorniki dodajajo, da je na preizkušnji integriteta parlamenta.