3,1 % bo po včeraj objavljeni pomladanski oceni evropske komisije znašala letošnja gospodarska rast v Sloveniji; prav tolikšno rast je februarja napovedala komisija. V prihodnjem letu naj bi BDP porasel za 2,8 odstotka. BDP naj bi se letos v celotni EU povečal za 1,4 odstotka, v območju evra pa za 1,2 odstotka. V letu 2020 naj bi rast v celotni EU dosegla 1,6 odstotka, od tega v območju evra 1,5 odstotka.

2,5 % naj bi letos znašala rast zasebne potrošnje, leta 2020 pa 3,2 odstotka. Lani je zasebna potrošnja dosegla 2,2-odstotno rast. Rast javne porabe naj bi letos z 2,5 odstotka ostala približno na lanski ravni, prihodnje leto pa naj bi se umirila in znašala 2,2 odstotka.

65,9 % BDP naj bi konec leta znašal slovenski javni dolg, do konca leta 2020 pa naj bi upadel na 61,7 odstotka in s tem skoraj že dosegel zgornjo dovoljeno mejo pakta o stabilnosti in rasti, ki znaša 60 odstotkov BDP. V celotni EU naj bi javni dolg letos znašal 80,2 odstotka BDP (leta 2020 78,8 odstotka BDP), v območju evra pa 85,5 odstotka BDP (leta 2020 84,3 odstotka BDP).

0,7 % BDP bo po oceni komisije letos znašal slovenski javnofinančni presežek, kar je enako kot lani. Leta 2020 naj bi dosegel 0,9 odstotka BDP. Celotna EU naj bi letos in prihodnje leto imela javnofinančni primanjkljaj v višini enega odstotka, v območju evra pa 0,9 odstotka BDP.

4,8 % višje naj bi bile letos v Sloveniji plače, kar je 0,8 odstotne točke več kot lani. Prihodnje leto naj bi bila rast plač 3,7-odstotna.

73.965 brezposelnih je bilo konec aprila prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, kar je 5,8 odstotka manj kot v lanskem aprilu. V primerjavi z lanskim aprilom se je brezposelnost najbolj znižala v Novem mestu (za 10,2 odstotka), Murski Soboti (za 9,3 odstotka) in na Ptuju (za 8,1 odstotka).

52 % prijavljenih na zavodu je dolgotrajno brezposelnih, 40,5 odstotka je starejših od 50 let, 31,6 odstotka pa jih ima zgolj osnovnošolsko izobrazbo.

10.925 prostih delovnih mest so aprila zavodu sporočili delodajalci. To je 19 odstotkov manj kot marca in deset odstotkov manj kot aprila lani. Največ povpraševanja je bilo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, po čistilkah, natakarjih, varnostnikih in prodajalcih.