Kot so zapisali v sporočili po današnjem zasedanju mednarodnega monetarnega in finančnega odbora (IMFC), ki je svetovalno telo IMF, se svetovna rast nadaljuje, a s počasnejšim tempom, ko so pričakovali oktobra. Pričakujejo, da bo rast hitrejša v letu 2020, a opozarjajo, da tveganja ostajajo.

Med temi navajajo trgovinske napetosti, negotovost politik, geopolitična tveganja, nenadno zaostritev finančnih pogojev, visoko raven dolga in povečano finančno ranljivost, ter opozarjajo na potrebo po fiskalni politiki, ki bo hkrati zagotavljala vzdržnost javnega dolga, podpirala povpraševanje, pri čemer ne bo prociklična, ter krila socialne potrebe.

Pozivajo k finančnim in strukturnim reformam za izboljšanje potencialne rasti in zaposlenosti ter vključenosti. Izpostavljajo potrebo po skupnem mednarodnem delovanju za zagotovitev trajnostne svetovne rasti.

Glavno gonilo rasti in ustvarjanje delovnih mest bo po mnenju IMF svobodna in poštena trgovina ter investicije. "Ob tem vidimo potrebo po rešitvi trgovinskih napetosti in podpiramo nujno reformo Svetovne trgovinske organizacije, ki bo izboljšala njeno delovanje," so zapisali.