»Inšpektorica za okolje in naravo je opravila ogled, vendar nepravilnosti ni ugotovila, zato inšpekcijski ukrepi niso bili potrebni,« so po opozorilu Društva za varstvo okolja Bled zapisali na ministrstvu za okolje. V društvu so pred nedavnim opozorili, da naj bi gradbeno podjetje iz okolice Kranja v neposredni bližini vodovarstvenega območja na območju Mežakle zasipavalo odpadke. Opažanja so prijavili pristojnim, saj so se bali, da je ogrožen bližnji vodni vir za občane občin Gorje, Bled, Radovljica in Žirovnica.

Kljub temu da inšpektorica ni zaznala nepravilnosti, pa so na ministrstvu za okolje zapisali še, da poteka postopek proti podjetju, ki je navažalo zemljino. »Odrejena mu je bila odstranitev zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki iz dejavnosti. Opravljen je tudi izredni nadzor nad dejavnostjo gradbenega podjetja, ki je pripeljalo material za nasipavanje. V tem postopku so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi česar je bila izdana ureditvena odločba inšpekcijskemu zavezancu,« so še zapisali na ministrstvu. pe