Pri večjih izpostavljenostih hrup dokazano lahko škoduje našemu psihičnemu in fizičnemu zdravju (pomanjkanje spanca, različne stopnje stresa, glavoboli, slabo počutje …). Kljub temu pa je na žalost prisoten v številnih obstoječih stavbah, saj se kot svetovalci na področju rešitev zvočne in toplotne izolacije v gradbeništvu prepogosto srečujemo s problemi velikega hrupa v večstanovanjskih stavbah.

Osnovni pojmi

Zvok ljudje zaznavamo v ušesih kot valovanje molekul zraka, ki ima lahko različne jakosti, frekvence in valovne dolžine. To valovanje vedno povzroča neki vir zvoka. V stavbah ločimo dva osnovna mehanizma prenosa zvoka:

zvok, ki se širi po zraku (zaznavamo hrup v obliki govora, glasbe, TV…) ter

zvok, ki se širi po konstrukciji (udarni zvok: zaznavamo hrup v obliki topota zaradi hoje, padcev predmetov na tla, vrtanje ali tolčenje v stene, tla ali strop…).

HRUP

Na hrup, ki se širi po zraku, zelo močno vplivajo morebitne odprtine in preboji v predelnih konstrukcijah – denimo zračna rega na dnu vrat v predelni steni. V primeru prevelikega hrupa večkrat zadošča, da se dodatno zvočno izolira predvsem predelne konstrukcije med virom in sprejemnikom zvoka.

UDARNI ZVOK

Bistveno večja težava v stanovanjskih objektih pa je naknadno reševanje prevelikega udarnega hrupa. Tu v primeru prevelikega topota zaradi hoje in tekanja otrok v stanovanju nad nami ne pomaga tako zelo veliko, če strop medetažne plošče obložimo z zvočnoizolativno oblogo ali napravimo samo spuščen strop, kar je običajna praksa. Ker se hrup praviloma širi tudi prek sten in tal, bi bilo za zadostno zadušitev prenosa hrupa praviloma treba obložiti tudi vse naše stene in po možnosti še tla. To pa je zelo nepraktično in neekonomično, odvzame nam kar nekaj koristne notranje površine stanovanja.

Plavajoči estrih – preverjena rešitev

Ena najboljših rešitev tega problema v stavbarstvu je izvedba plavajočega estriha. To je estrih (toga nosilna pohodna plast), ki leži (plava) na elastični podlagi (zvočni izolaciji), ki ga popolnoma ločuje od toge nosilne talne oziroma medetažne konstrukcije, sten in instalacij. Zvočna izolacija plavajočih podov mora imeti v prvi vrsti ustrezno dinamično togost. To pomeni vrednosti nekje med 15 in 40 MN/m3. Taki materiali so dovolj trdi, da lahko prenašajo obremenitve tlaka brez večjih posedkov in posledično poškodb ter so hkrati dovolj mehki, da delujejo kot dušilni sloj med estrihom in nosilno konstrukcijo.

Mehkejši in elastični materiali so sicer lahko dobri zvočni izolatorji, a je nevarnost posedanja in poškodb tlakov prevelika. Trdi in neelastični materiali pa zagotavljajo potrebno trdnost tlaka, vendar bistveno slabše ali skoraj nič ne dušijo zvoka.

Kompromis med tema dvema izključujočima kriterijema so talne plošče iz mineralne kamene volne Knauf Insulation s pripadajočimi vrednostmi dinamične togosti SD. Posebne komprimirane talne plošče iz kamene volne Knauf Insulation se zaradi ustreznih zvočnoizolativnih lastnosti, ki izhajajo iz kompaktne elastične vlaknaste strukture z raznoliko orientacijo vlaken, že tradicionalno več desetletij uporablja kot odlično izolacijsko podlago za plavajoče estrihe.

Dodatno te plošče odlikuje še popolna negorljivost, vodoodbojnost, odlična paroprepustnost, naravna odpornost proti mikroorganizmom in žuželkam zaradi mineralnega izvora ter visoka stopnja reciklirnosti. Primerne pa so tudi za tlake z vgrajenim talnim ogrevanjem.

Za strokovne nasvete, povezane z izolacijo, se lahko obrnete na našo tehnično svetovalno službo na svetovanje@knaufinsulation.com ali na telefon 04/5114 105.