Uvedba nove tehnologije biološko obnovljivih veziv, ki so zamenjala fenol-formaldehidna veziva, tako v izdelke iz steklene volne kot tudi v večino izdelkov iz kamene volne je zgodovinski trenutek, saj uporabnikom prinaša še več narave v njihove domove, kar dviguje kakovost bivanja ne glede na tip stavbe.

Kaj tehnologija ECOSE® pomeni za uporabnike izolacij

Ima izjemne uporabne lastnosti.

Mineralna volna, izdelana po postopku ECOSE, prinaša izjemne koristi v smislu vsestranske učinkovitosti. Je visoko toplotno izolativna, za področje požarne varnosti dosega najboljši razred negorljivosti A1, ima izjemne zmožnosti absorpcije hrupa in dušenja udarnega zvoka, glede na namen uporabe ima ustrezne mehanske lastnosti, mednarodni inštitut Eurofins pa jo je nagradil z zlatim certifikatom za kakovost zraka v zaprtih prostorih. Mineralna volna ECOSE je obenem tudi nehigroskopična (ne veže nase zračne vlage), deklarirano vodoodbojna, naravno odporna proti mikroorganizmom in žuželkam (anorganski mineralni material) ter ima odlično paroprepustnost – v kombinaciji z ustreznimi sosledjem in izbiro gradbenih materialov omogoča difuzijsko odprto gradnjo. Vse te lastnosti ustvarjajo udobno, varno in prijetno atmosfero v bivalnih in delovnih prostorih.

Kakovost zraka v zaprtih prostorih

Mineralno volno, izdelano po postopku ECOSE, je inštitut Eurofins po kriteriju kakovosti zraka v zaprtih prostorih certificiral kot »izjemen material« glede na emisije VOC (HOS – hlapljive organske spojine) in mu v skladu s certifikacijskim postopkom dodelil certifikat Indoor Air Comfort Gold za hlapljive organske spojine. Ta zlati certifikat pomeni, da mineralna volna ECOSE izpolnjuje najstrožja merila glede emisij hlapnih organskih snovi v evropskih državah, po francoski zakonodaji je mineralna volna ECOSE označena z najboljšo v razredu HOS – z oznako A+. Poleg tega je mineralna volna ECOSE skladna še s prostovoljnimi certifikati glede emisij organskih hlapljivih spojin, kot sta Blue Angel in finski M1. Glede na to, da ljudje danes približno 90 odstotkov svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je kakovost zraka močno odvisna od kakovosti gradbenih materialov in njihovih emisij, je to izjemnega pomena za naše zdravje in kakovost življenja.

Pogoji za delo

Materiali ECOSE so še primernejši za delo, saj so prijetni na otip, lažji za uporabo in rezanje, se manj prašijo in nimajo neprijetnega vonja. Vsak izdelek iz mineralne volne ECOSE ima glede na namen uporabe točno določene dimenzije ter ustrezno togost oziroma elastičnost za doseganje prave stabilnosti in nosilnosti ter prilagodljivosti konstrukcijam, v katere se ga vgrajuje. To pa vodi v hitrejše in bolj kakovostno delo. Izvajalcem so na voljo pripravljena tehnična navodila za vgradnjo mineralne volne ECOSE in brezplačno tehnično svetovanje strokovnjaka tehnične podpore. Izdelki iz mineralne volne ECOSE s svojimi lastnostni dosegajo in celo presegajo zahteve evropskih standardov (na voljo so certifikati CE, izjave o lastnostih, tehnični in varnostni listi …). Vsa kamena in steklena volna Knauf Insulation je stalno in redno testirana glede na prostovoljni neodvisni certifikat RAL in EUCEB, kar dokazuje, da so ti produkti biološko topni (vlakna se v telesu razgradijo) in niso karcinogeni.

Izolacija je pakirana v kakovosten ovoj z jasno infografiko o izdelku, v priročne pakete ustreznih dimenzij in teže, primerne tako za ročno prenašanje po gradbišču kot tudi za skladiščenje in transportiranje na standardnih paletah. Izolacijski izdelki nižjih gostot so komprimirani, da zasedejo čim manj prostora pri skladiščenju in transportu, ob odprtju paketa pa se izolacija elastično povrne na nazivno debelino.

Okoljske koristi

Mineralna volna, izdelana s pomočjo tehnologije ECOSE, ne vsebuje nobenega dodanega formaldehida, akrilatov ali umetnih barvil, do 60 - 80 % njenih sestavin je narejenih iz hitro obnovljivih ali recikliranih materialov. Tako stekleno kot tudi kameno volno v kvaliteti ECOSE boste prepoznali po nekoliko bolj rjavi barvi. V primerjavi s tradicionalno izdelano mineralno volno je pri mineralni volni ECOSE manjša tudi vsebovana energija – v 50-ih letih projektne življenjske dobe stavbe steklena volna ECOSE privarčuje preko 500-krat več energije, kot je je bilo porabljene za njeno proizvodnjo. Raziskave kažejo da se toplotno-izolativne lastnosti mineralne volne ne zmanjšajo niti po 50-letih uporabe, če je bila izolacija vgrajena po navodilih proizvajalca.

Mineralna volna ECOSE s svojimi naštetimi prednostmi, skladnostjo z uredbo o kemikalijah REACH in zunanje verificiranimi okoljskimi produktnimi deklaracijami (EPD) prinaša tudi dodatne točke pri trajnostnih certifikacijskih shemah, kot so DGNB, LEED, BREEAM …, ustreza pa tudi zahtevam slovenske uredbe o zelenem javnem naročanju. Okoljske produktne deklaracije so osnovane na analizah življenjskega cikla (LCA) izdelka, kjer se ovrednoti njegov okoljski vpliv od zibelke (proizvodnje) do groba (konec uporabe). Tako stekleno kot kameno volno ECOSE je mogoče po koncu uporabe reciklirati.

Kje vse lahko uporabite izolacijske materiale, izdelane po tehnologiji ECOSE

Poševne strehe

Pri izolaciji poševnih streh lahko izbirate med sistemskimi rešitvami z izolacijo iz kamene (plošče) ali steklene volne (role). Sistem tvorijo še sekundarna folija Homeseal LDS na zunanji strani ter parna zapora ali ovira (Homeseal LDS) na notranji strani izolacije ter njima pripadajoči lepilni in tesnilni materiali. Obe rešitvi sta glede kakovosti zelo primerljivi, bodite pa pozorni na kakovost izvedbe v smislu zrakotesnosti. Pri večjih zahtevah glede faznega zamika in zvočne izolativnosti se priporoča plošče iz kamene volne ECOSE: NaturBoard VENTACUSTO ali VENTI.

Predelne stene

Tudi za akustične rešitve v predelnih stenah lahko uporabite izolacijo iz kamene ali steklene volne, odvisno od potreb in akustičnoizolativnih zahtev. Pri izjemno visokih zahtevah priporočamo kameno volno višjih gostot (NaturBoard Ventacousto), medtem ko so vse druge rešitve primerne za standardne zvočnoizolativne zahteve.

Prezračevane fasade

Odslej so v kakovosti ECOSE na voljo tudi vsi izolacijski materiali, namenjeni prezračevanim fasadam tako na klasičnih kot tudi skeletnih konstrukcijah (NaturBoard FIT, FIT-G, VENTI, VENTACUSTO).

Tlaki

Tudi izolacijski materiali za izolacijo udarnega zvoka pri talnih konstrukcijah, tako pri klasičnih tlakih kot tudi pri tlakih s talnim gretjem, so na voljo v novi kakovosti ECOSE (NaturBoard TP, TPS, TPT).

Tehnične izolacije

Izdelke kakovosti ECOSE ponujamo tudi za nekoliko bolj specifične potrebe, kot so izolacija cevi, cevovodov, industrijskih in strojnih postrojenj (Themo-tek, Power-tek, Fire-tek).

Za več informacij o izolacijskih rešitvah lahko pokličete strokovnjake podjetja Knauf Insulation na 04/5114 105 ali jim pišete na: svetovanje@knaufinsulation.com.