Žirija pričakuje dela v branje najkasneje do 6. maja, sodelujoči naj jih pošljejo na naslov: Večer, Ulica slovenske osamosvojitve 2, Maribor, s pripisom Za večernico. Nagrajenec bo znan na jesenskem srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti, prejel bo nagrado v višini 3000 evrov.

Ob svoji 30-letnici razpisuje natečaj tudi revija Literatura, in sicer vabi k pisanju eseja o novi slovenski literaturi. Spodbuditi želijo razmislek o stanju slovenskih literarnih zadev po letu 2000, torej v 21. stoletju, poleg tega bi radi z natečajem podprli nastanek še več esejističnih besedil, primernih za objavo v rednih številkah revije. Rok za oddajo prispevkov je 15. avgust, obseg eseja pa naj bo od 15.000 do 30.000 znakov s presledki. Besedilo v treh izvodih, opremljenih s šifro, naj pisci pošljejo na naslov: LUD Literatura, Erjavčeva 4, Ljubljana. Nagradni sklad v višini 1500 evrov bodo razdelili med tri najboljše eseje po izboru žirije uredništva Literature.