Ko govorimo o podjetništvu žensk, je to najprej pot v samozaposlitev in ekonomsko neodvisnost posameznice. Podjetnice v deležu malih in srednjih podjetij predstavljajo slabo tretjino, večina od teh pa so samozaposlene in brez pravih spodbud za podjetniško rast. Kot je povedala direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije Marta Turk, v Sloveniji potrebujemo sklad poslovnih angelov, ki bi zlasti podjetnicam z vložkom kapitala in znanja pomagal na poslovni poti in pospešil njihovo rast. »Sklada poslovnih angelov, ki bi bil namenjen predvsem ženskim podjetjem, v Sloveniji še ni, se pa lahko podjetnice in podjetniki iz Slovenije obrnejo na podoben sklad, ki je že zaživel na Hrvaškem,« je opomnila Turkova. Da je v Sloveniji nujna ustanovitev sklada poslovnih angelov, kažejo rezultati evropskega partnerstva Seewban, katerega del je v zadnjih letih Slovenija.

Skladi za ženska podjetja

Kot je pojasnila Turkova, evropsko partnerstvo vključuje države, ki imajo izkušnje, in takšne, ki jih na področju oblikovanja skladov poslovnih angelov nimajo. »Rezultati projekta so pokazali, da je treba v Sloveniji, prav tako, zanimivo, tudi na Madžarskem, začeti angažirati zainteresirane investitorice, ki so pripravljene oblikovati sklade predvsem za žensko podjetništvo, hkrati pa tudi podjetnice usposobiti za partnerstvo s poslovnim angelom v njihovem podjetju,« pove Turkova, ki je tudi pojasnila, da je ne nazadnje osnovni princip poslovnih angelov vlagati denar in znanje v projekte, ki bodo čez določen čas prinašali dobiček. »Običajno pogodbe, ki jih sklepajo poslovni angeli in nosilci idej, predvidevajo solastniški vložek, ki se v nekaj letih izplača, in poslovni angel izstopi,« je dodala.

Klavrna evropska statistika

Podjetnica Mirjana Dimc Perko je predstavila precej klavrno statistiko, ki med drugim kaže, da v Evropi le okoli 19 odstotkov sredstev iz skladov poslovnih angelov dobijo podjetja, ki jih vodijo ženske. »Za enako raven prihodkov so ženske porabile tretjino toliko sredstev, kot so jih za enak rezultat pridobili moški,« je izpostavila Dimc-Perkova. Zanimivo je spremljati tudi statistiko glede vlaganja v zagonska podjetja. »Na kickstarterju je kar 44 odstotkov investitorjev žensk, ki 40 odstotkov investicij namenjajo ženskam. Moški pa denar pretežno namenijo 'moškim' podjetjem in le nekaj več kot 20 odstotkov podjetnicam,« še pove Dimc-Perkova.