Ljubljanski kriminalisti so preiskavo petih kaznivih dejanj poskusa goljufije zaključili v začetku marca. Kot je takrat povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Valter Zrinski, so kaznivih dejanj osumljeni 21-letnica, 29-letnik, 58-letnica in 63-letnik iz Ljubljane oz. njene okolice, vsi v sorodstvenem razmerju.

Ob koncu lanskega leta so po vnaprejšnjem medsebojnem dogovoru in razdelitvi vlog s ciljem pridobitve velike premoženjske koristi na goljufiv način pri petih slovenskih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje. V začetku letošnjega leta, ko so bile vse zavarovalne police v veljavi in so bili plačani prvi obroki, si je 21-letnica na domu 63-letnika na čelilni in zajeralni žagi namerno odrezala levo roko nad zapestjem. Povzročeno poškodbo, ki je bila po besedah Zrinskega skrbno načrtovana s ciljem pridobitve visokih odškodnin, so osumljenci v nadaljevanju lažno prikazovali kot nesrečo pri žaganju vej.