Kot so danes sporočili iz bolnišnice, je prejšnji sanacijski program obsegal 48 sanacijskih ukrepov, za katere se je izkazalo, da so v nekaterih segmentih neizvedljivi, predvsem pa tako zastavljeni, da je bilo praktično nemogoče meriti njihove finančne učinke.

Novela sanacijskega programa, ki jo je svet zavoda na ponedeljkovi seji soglasno potrdil, to anomalijo odpravlja. Število sanacijskih ukrepov zmanjšuje na 13, pri čemer je pet ukrepov namenjenih prenovi procesov v bolnišnici.

»Ukrepi so zastavljeni tako, da dejansko vsebujejo skorajda vse aktivnosti, ki jih je zajemal že prvotni sanacijski načrt, so pa ukrepi izboljšani v delu merjenja finančnih učinkov,« so sporočili iz bolnišnice.

Prvotni sanacijski načrt je predvideval za leto 2019 dobra dva milijona evrov presežkov odhodkov nad prihodki, medtem ko se predvidena izguba v noveli znižuje za dobrih 200.000 evrov.

Člani sveta zavoda so na ponedeljkovi seji obravnavali tudi program dela in finančni načrt bolnišnice za leto 2019. »Ob obravnavi so zaznali nekatere pomanjkljivosti. Upravi so zato naložili, naj jih odpravi in članom sveta zavoda čim prej pošlje v ponovno obravnavo in sprejemanje dopolnjena dokumenta,« so sporočili iz uprave bolnišnice.