Za dolgoletno predano delo bodo v Domžalah predsednico Medobčinskega društva invalidov Domžale Vido Perne ob skorajšnjem prazniku občine nagradili z bronasto plaketo. Seveda se v društvu priznanja veselijo, a jih hkrati žalosti, da jih na državni ravni, kot pravijo, ne cenijo tako. Moti jih zlasti njihovo drezanje v upravljanje denarja, ki ga invalidskim organizacijam namenja Loterija Slovenije.

Prejemnik tega denarja je Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, v delitvi pa sodelujeta še Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije. Da naj bi vsi trije s tem denarjem ravnali preveč netransparentno, je Pernetova začela ugotavljati pred štirimi leti, ko je bila izvoljena v upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije. Do danes mnenja ni spremenila, a tudi želenih odgovorov ni dobila, pravi predsednica.

Eno večjih društev

Gre za približno 1,45 milijona evrov, ki jih od Loterije prejme Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, društva pa morajo za te evre kandidirati na razpisih prek Zveze delovnih invalidov Slovenije. Na lokalni ravni deluje 69 društev, domžalsko je med njimi šesto največje, ima kar 1600 članov invalidov in podpornikov, pokriva pa pet občin, poleg Domžal še Lukovico, Mengeš, Moravče in Trzin, in je bilo med soustanovitelji zveze, našteva Pernetova.

»Zveza določa, koliko sredstev prejme posamezno društvo. A hkrati ta ne posluje javno, saj je zasebna družba,« ni prav predsednici, ki bi rada, da bi njihovo društvo samostojno kandidiralo za sredstva. Pravi, da je odgovore na vprašanja in očitke želela dobiti na izredni seji upravnega odbora Zveze delovnih invalidov Slovenije, a seje ni bilo, prav tako se v društvu niso dokopali do odgovorov po nobeni drugi poti, čeprav so jih iskali na različnih inštitucijah.

»Predsednik zveze Drago Novak, ki predseduje že tri mandate, nam je zaradi iskanja odgovorov zamrznil finance in blokiral dostop do informacij in aktivnosti, ki so bile povezane z našim delovanjem. Pritožbe niso zalegle, za denar smo morali poseči celo po tožbi,« negoduje Pernetova. Drago Novak se z njo ne strinja ne glede netransparentnosti delovanja, saj je mogoče vse podatke preveriti v javno dostopnih evidencah Ajpesa, ne glede zamrznitve sredstev. Ta naj bi članu domžalskega društva invalidov zamrznili zaradi suma o nepravilni uporabi teh in so jih po petih mesecih znova odmrznili s sklepom upravnega odbora, pravi.

Po bližnjici do denarja

Očitke domžalskega društva, da zveza deluje nezakonito, ne v skladu z zakonom o društvih, ne v skladu z zakonom o invalidskih organizacijah, ne v skladu z ustavo, na zvezi niso komentirali, saj po njihovih besedah trditev ne drži. V domžalskem društvu pa kljub temu vztrajajo, da so fundacija, svet in zveza med seboj preveč povezani in preveč ščitijo drug drugega. Vsi, ki so jih na to opozarjali, pa se ne čutijo pristojne, da bi se poglobili v njihovo organiziranost in netransparentno delovanje, še pravi Pernetova, ki jo še najbolj moti, da zakon o invalidskih organizacijah določa, da so društva samostojna, pravilnik fundacije pa določa, da na njihovih razpisih kljub temu ne morejo kandidirati samostojno.

Direktor fundacije Vlado Kukavica pojasnjuje, da so društva res samostojna, vendar lahko za sredstva samostojno kandidirajo le organizacije, ki delujejo na državni, ne le na lokalni ravni. »Drži tudi, da je fundacija v rokah države, a jo v celoti upravlja civilna družba,« pojasnjuje Kukavica, ki kot direktor skrbi za zakonitost poslovanja, škarje in platno pa imajo po njegovih besedah v rokah invalidske organizacije same.

Ker pa so merila za razdeljevanje sredstev dokaj nejasna in niso dovolj obrazložena, prihaja do pogostih sporov. Tako je v zadnjih desetih, petnajstih letih kar 13 zadev pristalo na upravnem sodišču, pojasni Kukavica, ki državi vendarle očita, da je naredila premalo za nadzor. Zato verjame, da bo novemu zakonu o fundacijah, ki je v pripravi, uspelo deliti sredstva po bolj dorečenih pravilih in na jasnejših podlagah.

Tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti veliko pričakujejo od novega predloga zakona, ki ga pripravljajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter naj bi na novo uredil delovanje Fundacije za šport in Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter poskrbel tudi za nadzor nad njima. Dodajajo še, da sta domžalsko društvo in Zveza delovnih invalidov Slovenije samostojni nevladni organizaciji (članstvo je prostovoljno) in se zato država v njuno sodelovanje ne vmešava.