»Država je tako ugledno organizacijo, kot je DSP, spravila na kolena,« je ob tem poudarila. »Društvo ni imelo osnovnih sredstev ne za plače zaposlenih ne za vzdrževanje društva.« Člani organov društva so na primer funkcije opravljali častno in si zaradi finančne podhranjenosti društva niso izplačevali niti sejnin.

Tudi sicer so člani društva, torej vrhunski avtorji, po njenih besedah »plačani mizerno, nimajo niti nadomestila za bolniško odsotnost, pokojnine pa so minimalne«. Zaradi nevzdržnih razmer so se pojavljale napetosti med člani, iskanje krivca za težave in najrazličnejše govorice, pojasnjuje, čeprav skrhani odnosi »niso bili razlog za odstop«. »Pravzaprav bi morali že lani, ko se je kriza nakazovala, iskati kriznega menedžerja, ne pa novega predsednika iz vrst pisateljev, vendar smo nekako verjeli, da bomo zmogli sami.« Položaja, v kakršnem so, so se tako zavedeli šele ob nedavnem odstopu štirih strokovnih sodelavk, ki niso več zmogle prenašati razmer. »Država bi se morala zavedati, da gre za društvo pisateljev in ne ekonomistov, ter poskrbeti za naš osnovni obstoj,« je pristavila. Do občnega zbora, na katerem bodo izvolili novo vodstvo, naj bi za vodenje društva pooblastila podpredsednika Dušana Šarotarja in podpredsednico Gabrielo Babnik.