Dogovor o krepitvi evropske mejne in obalne straže, naslednice agencije za zunanje meje Frontex, ki so ga danes dosegli pogajalci Evropskega parlamenta in članic EU, vključuje tudi skupino za hitro posredovanje na meji.

Novo stalno enoto 10.000 varuhov meje bodo gradili postopno. Do leta 2021 naj bi zagotovili 5000 uslužbencev, do leta 2027 pa njeno polno operativnost.

Okrepljena agencija bo lahko pomagala v nacionalnih postopkih vračanja nezakonitih migrantov, na primer z identificiranjem državljanov tretjih držav, ki so nezakonito v EU, in s podporo nacionalnim oblastem pri pridobivanju potovalnih dokumentov.

Dogovor predvideva tudi krepitev sodelovanja z evropsko azilno agencijo in s tretjimi državami. V parlamentu izpostavljajo, da jim je uspelo v dogovor vključiti varovala za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravil in varstva osebnih podatkov.

Da bo dogovor veljal, ga morajo sicer še formalno potrditi parlamentarni odbor za državljanske svoboščine, parlament na plenarnem zasedanju in članice unije.

Frontex močno podhranjen

EU je agencijo za upravljanje zunanje meje Frontex vzpostavila leta 2004. Pred dvema letoma jo je nadgradila v evropsko mejno in obalno stražo. Migracijska kriza je pokazala, da je agencija močno podhranjena.

Dogovor je sicer manj ambiciozen od predloga Evropske komisije, ki je predvideval vzpostavitev stalne enote 10.000 pripadnikov mejne straže do leta 2020.

Vzpostavitev evropske enote 10.000 varuhov meje je bila srž septembrskega predloga Evropske komisije za utrditev zunanje meje, s čimer želijo v uniji olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengna in poiskati izhod iz slepe ulice pri prenovi azilnega sistema.