Programi RTV Slovenija so zelo hvaležno polje raznovrstnih kritik. Ustvarjalci na RTV Slovenija jih sprejemamo, razumemo, se odzivamo. So del našega vsakdana in lahko tudi bogatijo naše delo. Nespodobno pa je, kadar kritike prerastejo v »kritizerstvo« vsepovprek brez pravih argumentov. Že nekaj dni tako odmeva oddaja Tarča, v kateri je bil, med drugimi, gost Zmago Jelinčič. Ali so ustvarjalci oddaje vedeli, da bo predsednik ene od političnih strank izrabil »svojih pet minut« za izrekanje nepredstavljivega?

Leon Magdalenc jih v svojem zapisu z naslovom »Pri nas se strelja z dušilcem«, objavljenem v Dnevniku 16. marca 2019, namreč tega skoraj obtoži, kajti po njegovem mnenju naj bi ga ustvarjalci oddaje povabili namenoma. Zato, da bi »dvigali gledanost in dajali material za obšankarske prepire«. To je zelo huda obtožba. Ali ima avtor dokaze za zapis česa takega? Morda pa so ga ustvarjalci Tarče v oddajo povabili zgolj zato, ker je predsednik politične stranke, ki je prav v tistih dneh malo nenavadno podprla koalicijo ob proračunu? Sprašujemo se, ali naj RTV Slovenija odreče vabilo članom ali celo predsednikom političnih strank v oddajah »v živo« samo zaradi strahu pred zlorabo javnega medija za izražanje (neprimernih) mnenj?

Zagotavljamo vam, da je skrb, da uredniki na RTV Slovenija ne opravljajo svojega dela, odveč. Delo novinarjev in voditeljev na televiziji se razlikuje od dela ustvarjalcev v tiskanih medijih. Oddaje »v živo« seveda vključujejo faktor tveganja. Tvegamo, ko dvignemo telefon v kontaktnih oddajah, tvegamo, ko imamo publiko v studiu, in seveda tvegamo, ko povabimo goste v oddajo. Pri tem verjamemo v znanje sodelavcev, da bodo svoje delo opravili v skladu s profesionalnimi merili, ki veljajo za vse programe RTV Slovenija. Pri oddajah »v živo« namreč mehanizem »popravkov« ne obstaja. Zaupamo uredniški presoji in ob tem ne trdimo, da naše delo teče povsem brez napak. A ocenjevati uredniško delo brez strokovnih argumentov je res skoraj »gostilniško«.

Lahkotnost obtoževanja se pokaže tudi ob zapisu, da naj bi »Erika servirala stereotipe…, ki največkrat sploh ne držijo«. Ali res lahko trdite, da največkrat sploh ne držijo? Ali ni ta trditev kar malo prehuda? Naši novinarji dokazujejo, da nekateri v zdravstvu kradejo, naročajo materiale na sporen način, politiki se vmešavajo v delovanje različnih podjetij … Tudi sklicevanje na zaključke fiskalnega sveta in evropske komisije glede proračuna bi težko označili kot stereotip, ki ne drži, čeprav je za mnoge res sporno.

RTV Slovenija, še posebej Informativni program TV Slovenija, ne beži od kritik in odgovornosti. Beremo kritike in pohvale ter se po najboljših močeh v okviru možnega trudimo, da bi bilo zdrsov čim manj. Atraktivnost oddaj za naše gledalce gradimo predvsem na zanimivih, aktualnih tematikah in novih privlačnih načinih priprave in posredovanja informacij.

Igor Kadunc, MBA

generalni direktor RTV Slovenija