Najboljše ekipe bodo prejele tisoč evrov in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru projekta Spodbujamo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost med mladimi javne agencije Spirit Slovenija v sodelovanju z Slovenskim podjetniškim skladom (SPS).

Nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti

Projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih Spirit Slovenija izvaja že od leta 2013. Na včerajšnji delavnici so svoje ideje predstavljale ekipe dijakov in osnovnošolcev, ki so bile v aktivnosti agencije Spiritja vključene na podlagi lanskega javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018.

Petčlanska strokovna komisija je med 32 predstavljenimi idejami že decembra lani izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje od Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 evrov ter trimesečno podporo poslovnih mentorjev. Na včerajšnjem srečanju so izbrane ekipe predstavile napredek pri razvoju ideje v zadnjih mesecih ter vizijo razvoja v prihodnje, komisija pa je med njimi izbrala tri najperspektivnejše, ki imajo potencial za nadaljnji razvoj in morebitno realizacijo: nogavice s spominsko peno Ola nogavice, funkcionalni jabolčni sok s super zelišči, vitamini in minerali Heijus in aplikacijo za preverjanje alergenov v hrani Algiscan. Najboljše ekipe bodo od Slovenskega podjetniškega sklada prejele dodatnih 1000 evrov za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje in mentoriranje.

V projektu so sodelovale ekipe naslednjih šol: Gimnazija Novo mesto; Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija; Elektrotehniško-računalniška srednja strokovna šola in tehniška gimnazija, Ljubljana (Vegova); Ekonomska šola Nove mesto, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, gimnazija; Šolski center Postojna, Srednja šola; Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šolski center Novo mesto. Poleg najboljših treh so svoj napredek predstavili tudi ekipe, ki so razvile naslednje ideje: Pihskalo, nastavek za posebno glasbilo; FogCheck, naprava za prepoznavanje megle; Digitalne napisne tablice za evidenco prisotnosti dijakov; Noutbuk, posebni personalizirani šolski zvezki, Plamen, eko nagrobna sveča; SmartGLASS, senzor za prepoznavanje količine napitka v kozarcu, in WiC papir, personalizirani toaletni papir.

Izjemno poučen projekt

Udeleženci so projekt ocenili kot izjemno poučen, saj po njihovem mnenju spodbuja kreativnost in uresničevanje podjetniških idej. Program namreč omogoča konkretizacijo podjetniškega dela ekip, konkretna sredstva in zunanje mentorsko usmerjanje pa ekipam pomagata, da se premaknejo iz zagovarjanja teoretičnih nalog v iskanje in potrjevanje konkretnih vidikov poslovnih modelov. Zato bosta Spirit Slovenija in Slovenski podjetniški sklad tudi v prihodnje projekt nadaljevala in nadgrajevala ter spodbujala še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju.

Mateja Grobelnik, članica strokovne komisije in predstavnica Slovenskega podjetniškega sklada: »Sklad letos že tretje leto zapored sodeluje v tem projektu in s finančnimi nagradami podpira najbolj inovativne in perspektivne ideje mladih že v srednjih in osnovnih šolah. S tem smo bogato paleto finančnih produktov, ki jih ponujamo za rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij še razširili, saj podpiramo tudi ideje posameznikov, ideje perspektivnih mladih ekip, drugačen način razmišljanja, pogled izven okvirjev in s tovrstnimi ukrepi širimo podjetniško miselnost in kulturo tudi med mladimi. Podjetniške veščine danes potrebujemo povsod, saj živimo v obdobju velikih sprememb in pozitivne spremembe ustvarjajo ljudje z vizijo, pozitivno energijo in željo po sodelovanju. Prav zaradi tega spodbujamo mlade, njihove inovativne ideje, ki jih bodo lahko mlade ekipe še dodatno razvijale z našo pomočjo! Na mladih svet stoji in tega se zavedamo tudi mi!«