Petčlanska strokovna komisija je med 32 predstavljenimi idejami dijaških in osnovnošolskih ekip izbrala deset najuspešnejših, ki so za nadaljnji razvoj ideje od Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 evrov ter trimesečno podporo poslovnih mentorjev. Na srečanju prihodnje leto bodo poročale o razvoju svoje ideje, napredku v zadnjih mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, komisija pa bo izbrala tri najbolj perspektivne, ki bodo prejele dodatnih 1000 evrov za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje.

Potencial za nadaljnji razvoj

Ključna točka pri izboru je bil potencial za nadaljnji razvoj in morebitno realizacijo predstavljenih poslovnih idej. Izbrane so bile naslednje ideje: Ola nogavice, nogavice s spominsko peno; Pihskalo, nastavek za posebno glasbilo; FOGcheck, naprava za prepoznavanje megle; Digitalne informativne tablice za evidenco prisotnosti dijakov; Heijus, edinstveni jabolčni sok, Lactocheck - LGS, aplikacija za preverjanje glutena in laktoze; Noutbuk, posebni personalizirani šolski zvezki, Plamen, eko nagrobna sveča; SmartGLASS, senzor za prepoznavanje količine napitka v kozarcu in WiC papir, personalizirani toaletni papir.

Projekt, ki spodbuja ustvarjalnost

Projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih Spirit Slovenija izvaja od leta 2016. Ekipe dijakov in osnovnošolcev so bile v aktivnosti agencije Spirit Slovenija vključene na podlagi letošnjega javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018. Udeleženci so projekt ocenili kot izjemno zanimiv in poučen, saj spodbuja kreativnost in uresničevanje podjetniških idej s konkretnimi sredstvi in mentorsko pomočjo. Agencija Spirit in Slovenski podjetniški sklad si bosta tudi v prihodnje prizadevala nadaljevati projekt, ki je bil predlani izveden pilotno, in spodbuditi še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju.