Vključite se v program NIU, neformalno izobraževanje in usposabljanje, s pomočjo katerega boste pridobili novo znanje za opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci. Cilji omenjenih programov, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada in iz slovenskega proračuna, so zmanjšati brezposelnost, povečati zaposljivost oseb ter delodajalce z različnimi ukrepi motivirati k zaposlovanju.

Po nove kompetence

Poleg formalne izobrazbe se danes v ospredje vse bolj postavljajo neformalno pridobljeno znanje in izkušnje, ki imajo čedalje večjo vrednost, še posebno v obrtniških poklicih. Z vključitvijo v programe NIU boste pridobili prav to, nove kompetence za opravljanje del in nalog v okviru poklicev, po katerih je ta trenutek ogromno povpraševanja.

Upoštevati velja trende

Razmere na trgu dela kažejo na dejstvo, da pomanjkanje kadrov postaja vse pomembnejši omejitveni dejavnik poslovanja podjetij. Ocenjuje se, da bo v prihodnjih letih težava še vedno aktualna, zato je treba že danes razmišljati o tem, kam in kako naprej. Usmeriti se je smiselno v poklice, po katerih je in bo veliko povpraševanja, ter se izogibati področjem, kjer je že sedaj konkurenca huda in kjer so že kadrovski presežki.

Kdo se lahko vključi

Pogoj je prijava v evidenci brezposelnih pri zavodu za zaposlovanje, seveda pa sta dobrodošli še želja po napredovanju, osebni rasti in učenju ter motiviranost za pridobitev nove zaposlitve. Če razmišljate o vključiti, ne odlašajte in se že danes odpravite k svetovalcu zaposlitve na urad na delo ter se pogovorite o spodbudnih možnostih, ki so vam na voljo.

Če imate trenutno poklic, po katerem delodajalci ne povprašujejo, je čas, da naredite spremembo in si pridobite neformalno znanje, s pomočjo katerega se boste lahko izkazali na novem delovnem mestu. Z vključitvijo boste spoznali nove ljudi, spletli sveža poznanstva, pridobili aktualne informacije in postali socialno aktivnejši, kar je vsekakor več kot dobrodošlo tudi na poti iskanja zaposlitve.

O učinku programa iz prve roke

Udeleženci programa pridobijo znanje in v nekaterih programih tudi praktične izkušnje na konkretnem delovnem področju, ob zaključku programa pa prejmejo potrdilo o uspešnosti, s pomočjo katerega si lažje utirajo nove poti do zaposlitve. Ena izmed vključenih je Elena Ujčič. Podrobnosti o programu usposabljanja, ki se je imenoval Osnove tehniškega risanja z materiali in CNC ter ga je izvajal Šolski center Postojna, je izvedela med pogovorom s svojo osebno svetovalko, nato se je vanj tudi vključila. Po zaključku je pridobila še javno veljavno listino – certifikat NPK-operater/operater na CNC-stroju, praktično usposabljanje je nato opravljala pri podjetju Kern. »Dodeljena sem bila na oddelek mehanskega brušenja, opravljala sem razna ročna dela, pa tudi lažjih strojnih se nisem branila. Najtežje od vsega mi je bilo merjenje izdelkov in uporaba merilnih sredstev,« je pojasnila. Ujčičeva se sprašuje, zakaj je v njenem poklicnem profilu tako malo žensk, a je iskrena o morebitnih vzrokih za to: »Tudi sama ne bi bila danes, kjer sem, če bi se odločala le na podlagi ogleda delovnega procesa v podjetju pred vstopom v usposabljanje.«

Pogovorite se s svetovalcemGlede možnosti vključitve v program in predpisanega postopka za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko na uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Če ustrezate pogojem, vas bomo napotili k izvajalcem in vam povrnili upravičene stroške.