Na pomen vključenosti starejše delovne sile opozarja tudi projekt Zlata nit, ki je nosilec natečaja Starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno zavzeti. Za priznanje se tudi letos potegujejo zaposlovalci, ki pozornost namenjajo starejšim zaposlenim. Predstavljamo jih pet: Radio Sora, Trgotur, Vistra, Zeus davki in računovodstvo ter Varis Lendava.

Starejši pri 45? To pa že ne drži!

Eden izmed pogojev za sodelovanje v natečaju je, da ima podjetje zaposlenih vsaj 15 odstotkov sodelavcev, ki so starejši od 45 let. Nada Jamnik je direktorica Radia Sora, ki šteje osem zaposlenih, od tega 5 starejših od 45 let. Jamnikova poudarja, da na podlagi starosti ne opazijo nobene razlike med zaposlenimi in prav vsi enako prispevajo k uspehu podjetja. »Mislim, da je definicija starejši zaposleni pri 45 letih popolnoma napačna. Pri teh letih smo še polni energije, željni novega znanja in imamo visoko motivacijo,« dodaja. Delo na radiu je zelo razgibano, kreativno, s stalnimi spremembami, prilagajanji. »Vsi zaposleni skrbimo za pozitivno komunikacijo, mlajši se učijo od starejših in obratno.« Pri tem dodaja, da je novinarstvo specifičen poklic, tako zaradi dinamike dela in dela na terenu kot tudi zato, ker je treba delo opraviti profesionalno in v skladu z novinarsko etiko. Na vprašanje, ali je novinarsko delo, ki je pogosto terensko in časovno nepredvidljivo, morda izziv za starejše, Jamnikarjeva odločno odgovarja: »To ni izziv le za naše starejše sodelavce, to je izziv prav za vse novinarje.«

Strasti do dela starost ne ogrozi

Podjetja Trgotur je družinsko podjetje, ki se ukvarja s kadrovsko dejavnostjo že več kot 28 let, razvili pa so dolgoročna partnerstva z več kot 300 delodajalci različnih panog. Povprečna starost zaposlenih je 40 let, starejši od 45 let so trije zaposleni in prokuristka Štefanija Kadliček. Ta pravi takole: »Starejši zaposleni imajo zaradi svojih delovnih izkušenj zmožnost sprejemanja zrelejših in trdnejših odločitev. Prav tako imajo bolj umirjen in racionalnejši odnos do življenja, s tem pa pozitivno vplivajo na mlajše zaposlene.« Preplet modrosti starejših z zagnanostjo mlajših je tisto, za kar verjamejo, da lahko prinaša dobre rezultate. »Prenos znanja in izkušenj je temelj delovanja našega podjetja,« dodaja Kadličkova. Med ukrepi za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih izpostavi izobraževanja v okviru promocije zdravja. Na obisku v podjetju so na primer imeli fizioterapevtko, ki jim je pokazala praktične vaje, in zdravnika, ki se ukvarja z alternativno medicino, ki je pripravil predavanje. Ker je delo v podjetju pretežno sedeče in za računalnikom, so zagotovili primerno ergonomsko oblikovane sedeže in večje računalniške zaslone.

Odlični mentorji

Podjetje Zeus davki in računovodstvo je državni šampion v izboru za prestižno evropsko poslovno priznanje organizacije The European Business Awards (leta 2016/17). Za rast, zavzetost in razvoj starejših zaposlenih skrbijo na več načinov. Helena Nevistić, vodja pisarne, poudarja, da imajo vsi zaposleni oziroma zaposlene (gre za stoodstotni ženski kolektiv) gibljiv delavnik, možnost več krajših odmorov ter možnost dela od doma. »Na delovnem mestu poskrbimo za sodobno in ergonomsko opremo, dovolj svetlobe in sproščeno vzdušje.« Na voljo imajo kuhinjo in prostor za druženje, kjer si lahko vsak od zaposlenih pripravi svež obrok in se sprosti na igralih. »Zavedamo se, da je konstanten sedeč položaj neprijazen do hrbtenice, zato imamo na delovnih mestih navodila za vaje v pisarni in večkrat na leto organiziramo masaže za zaposlene,« dodaja Nevistićeva. Od 24 zaposlenih jih je 10 starih nad 45 let. Za vključitev in razvoj starejših ponujajo možnost mentorstva in mentoriranja, spodbujajo jih s prijavo na različna izobraževanja in dogodke, v podjetju organizirajo interna izobraževanja ter z raznimi teambuildingi in tedenskimi druženji poskrbijo za še večjo povezanost in pripadnost podjetju.

Ergonomija v praksi

Primož  Pančur, namestnik direktorja v podjetju Vistra, kjer je zaposlenih 12 oseb, od tega so štiri starejše od 45 let, poudarja, da zaposleni s svojimi izkušnjami bistveno pripomorejo k razvoju podjetja in mu izkazujejo tudi visoko pripadnost. »So eden od stebrov naših odličnih odnosov s strankami in poslovnimi partnerji.« Skladno s strategijo in sprejetimi ukrepi so se osredotočili na razvoj kompetenc in izboljšanje pogojev za delo. Izvedli so delavnice in individualne treninge za komunikacijo s strankami, izobraževanja za razvoj informacijskega znanja, ozaveščanje o zdravem načinu življenja in ohranjanju zdravja… »Ob prenovi poslovnih prostorov smo poskrbeli še za prijetno delovno okolje in ustrezno ergonomijo na delovnem mestu,« je dodal Pančur.

Mladostno energijo za izkušnje

Matej Furlan, vodja splošne službe v podjetju Varis Lendava, kjer je starejših od 45 let 113 od skupno 247 zaposlenih, poudarja, da za starejše zaposlene izvajajo ukrepe, ki spadajo v več kategorij, od promocije zdravja, urejenosti delovnih mest, delovnega časa do usposabljanja. »Starejšim omogočamo lažje opravljanje dela s ponujanjem več kratkih odmorov, predvsem v proizvodnem procesu,« poudarja Furlan. V okviru delovnih mest se trudijo najti najprimernejša delovna mesta za starejše delavce v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom in inženirjem za varstvo pri delu. Skladno z zakonodajo jim ne prerazporejajo delovnega časa in ne nalagajo nadurnega dela, zato jim je omogočeno delo med tednom, brez sobot in brez obremenitev ob viških sezon. Starejšim je omogočeno tudi parkiranje ob vhodu v podjetje, medtem ko so mlajše sodelavce zaprosili, da parkirajo na oddaljenejših mestih.